65% מהארובות אינן עומדות בנוהל הדיגום
במסגרת מבצע אכיפה ארצי שערך המשרד להגנ"ס נדגמו 144 ארובות ב-41 מפעלים ונמצא כי 94 ארובות אינן עומדות בנוהל הדיגום. כמו כן נבדקו עמידה בתקני הפליטה. נגד המפעלים המפרים ינקטו הליכי אכיפה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/12/2017

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי ביצע לאחרונה בדיקות ודיגומי פתע ב-144 ארובות ב-41 מפעלים, במסגרת מבצע אכיפה ארצי לבדיקת עמידה בהוראות נוהל הדיגום של המשרד. לדברי המשרד, 94 ארובות (65%) אינן עומדות בנוהל הדיגום. בנוסף, במסגרת המבצע בוצעו גם דיגומי פתע במפעלים לבדיקת עמידה בתקני הפליטה.

לאור הממצאים, המשרד מסביר כי יחליט על המשך שימוש באמצעי אכיפה נגד המפעלים המפירים במישור המנהלי (התראות, שימועים, הטלת עיצומים כספיים ועוד), ואפילו פתיחה בחקירה פלילית למפעלים במידת הצורך, וידרוש את תיקונם המיידי של הליקויים.

חלק מתוכנית שנתית להפחתת זיהומים

לדברי המשרד להגנ"ס, המבצע הארצי הוא חלק מתוכנית שנתית המתמקדת בהפחתת זיהומים וסיכונים סביבתיים. המבצע נועד לאתר ולנקוט הליכי אכיפה נגד מפעלים המפירים את חובתם להתאים את ארובותיהם לפי נוהל הדיגום של המשרד להגנ"ס, וכן לפקח ולפעול כנגד מפעלים החורגים מתקני הפליטה בארובה הקבועים בהיתר הפליטה לאוויר, או בתנאים נוספים לרישיון העסק.

המשרד מסביר, כי כאשר מפעלים אינם עומדים בנוהל הדיגום, המשמעות היא שהם אינם מאפשרים ביצוע דיגום תקני על-פי הנוהל בארובותיהם, ואינם מאפשרים פיקוח ואכיפה של גורמי הפיקוח והאכיפה על רמות הפליטה של מזהמי אוויר מארובות אלה.

המשרד להגנ"ס מוסיף, כי המבצע נערך בהובלת המשטרה הירוקה, וכי המשרד ימשיך ויפעל ליישום היעד שהציב למניעת זיהום אוויר מתעשייה וצמצום השפעותיו המזיקות על הבריאות.

-------

קישורים רלוונטיים:

  1. עדכון לנוהל דיגום ארובות, 18.05.2017
  2. דיגום ארובות | הוראות דיווח חדשות, 24.07.2016
  3. גידול של 300% בבדיקות פתע בארובות מפעלים, 1.12.2016
  4. לא רק בחיפה. מהלך ארצי להחמרת דרישות ניטור ארובות, 09.10.2016
  5. מידע נוסף על דיגום וניטור ארובות | infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: