רישיון עסק: טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור
הרשימה כוללת 23 מפרטים אחידים, מתוכם 5 הכוללים תנאים סביבתיים. זו הזדמנות להשפיע על נוסח התנאים לפני שהם הופכים למחייבים
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 08/7/2018

משרד הפנים פרסם להערות הציבור מקבץ נוסף של מפרטים אחידים, הרביעי במספר, חלקם עם תנאים סביבתיים לרישיון העסק. זאת במסגרת הרפורמה לייעול הליך רישוי העסקים.

עד כה פורסמו 3 מקבצים של מפרטים אחידים וכעת פורסמה רשימה נוספת של 23 מפרטים אחידים נוספים להערות הציבור. רק המקבץ הראשון של המפרטים האחידים כבר נכנס לתוקף, יתר המפרטים האחידים שכבר סיימו את פרק הערות הציבור, נמצאים בתהליך אישור המשרדים הממשלתיים הרלוונטיים.

הרפורמה ברישוי עסקים במשרד להגנת הסביבה

מטרת המפרטים האחידים להקל ולייעל את הבירוקרטיה הכרוכה בקבלת וחידוש רשיון עסק, הן עבור בעלי העסקים והן עבור הגורמים המפקחים (בריאות, כיבוי אש, הגנת הסביבה, בריאות וכו'). היכן שהגורם המפקח יכול לקבוע תנאים רוחביים אחידים לרישיון העסק לפי סוג העסק – הרישוי יהיה באמצעות מפרט אחיד. כך שבעל העסק יוכל לדעת מראש את דרישות הרישוי ולא יאלץ להמתין לקבלת התנאים לאחר הגשת הבקשה לרישיון.

בסוגי עסקים בהם נדרשת התאמה 'אישית' של גורם פיקוח מסוים, יינתנו תנאים ספציפיים ברישיון העסק, כפי שהיה נהוג עד כה.

במסגרת המפרטים האחידים, גם בהיבט הסביבתי ייקבעו תנאים סביבתיים אחידים לעסקים בעלי מאפייני פעילות דומים, המיועדים בעיקר לעסקים בעלי השפעה מקומית בלבד (מפעלי C), כגון מסעדות, מוסכים, מכבסות ועוד. על מנת לייעל את עבודתו, המשרד להגנ"ס פועל על מנת להסמיך את עובדי היחידות הסביבתיות של הרשויות המקומיות לאשר ולפקח אחר התנאים הסביבתיים ברישיון העסק של המפרטים האחידים, בעוד אנשי המחוזות והמטה של המשרד להגנ"ס יטפלו בעסקים בעלי השפעה משמעותית או בינונית על הסביבה (מפעלי A ומפעלי B).

טיוטות מפרטים אחידים להערות הציבור

להלן הרשימה האחרונה של המפרטים האחידים שפורסמו בימים האחרונים להערות ציבור. 23 מפרטים אחידים, בהם 5 עם תנאים סביבתיים אחידים:

מס' פריט תיאור העסק טעון הרישוי  + קישור למפרט המשרד להגנ"ס נותן אישור / לידיעה המשרד להגנ"ס מחויב בפרסום מפרט אחיד
1.5א מעבדה לבדיקות מיקרוביולוגיות - -
1.5ב מעבדות לבדיקת דגימות בעלי חיים ומוצרים מהחי - -
2.1ב גז - אחסונו למעט מיתקן גז לצריכה עצמית לידיעה כן
2.1ד גז, שינועו, למעט שינוע בצנרת, ולרבות מתקן לשינוי לחץ - -
2.2ח דלק לסוגיו - שינועו במכליות לידיעה כן
3.3א הדברה - הדברה תברואתית - -
4.5ב חלב גולמי - הובלתו - -
4.7ג אטליז- מכירת בשר, עופות או דגים שאינם קפואים - -
5.1א אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים - תחנת מעבר ומיון כן כן
5.1ג אשפה ופסולת, טיפול בפסולת לרבות עיבודה, ניצולה, מיחזורה, מיונה, קומפוסטציה ושריפתה כן לא
5.1ד אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים - אתר לסילוק פסולת יבשה כן כן
6.1 אחסנה - מקום המיועד לאחסנה - -
6.2 חנות ששטח המכירה 800 מ"ר לפחות - -
6.5 מכשירי אלקטרוניקה ואלקטרואופטיקה לרבות מחשבים כן לא
8.9ו מוסך - מקום לתיקון ואחזקת כלי רכב - -
10.4א טקסטיל, דברי הלבשה - ייצור, צביעה, אשפרה הדפסה כן לא
10.5 דברי הנעלה - ייצורם כן לא
10.9 חומר גלם לידיעה לא
10.10ד חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - איסופם ושינועם לידיעה כן
10.10ו חומרים מסוכנים, לרבות חומרים רדיואקטיביים ופסולת חומרים מסוכנים - טיפול בפסולת כן לא
10.16א עץ ומוצריו: עיבוד, ייצור, צביעה, ציפוי, חיסום וחיטוי כן לא
10.16ג עץ ומוצריו: אחסונו ומכירתו - -
10.21 נייר ומוצריו: ייצור כן לא

ניתן להעביר הערות לטיוטות המפרטים האחידים עד ה-6 בספטמבר על פי ההנחיות המפורטות באתר משרד הפנים.

-------------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. מגמת עלייה באישור בקשות לרישיון עסק, 31.102017
  2. פורסמו מפרטים אחידים נוספים לרישיון העסק, 9.02.2017
  3. תנאים חדשים ברישיון העסק בנושא חומרים מסוכנים ועוד, 31.08.2016
  4. הרפורמה ברישוי עסקים נכנסה לתוקף ביחס ל-11 סוגי עסקים ראשונים, 17.11.2015
  5. תנאים סביבתיים לרישיון עסק: דו"ח שנתי, 28.07.2015
  6. סיווג חדש לעסקים לפי מידת השפעתם הסביבתית לצורכי רישוי, 12.7.2015
  7. חברה פרטית תבדוק את רישיון העסק והיתר הרעלים בשם המשרד להגנ"ס, 26.04.2015
  8. רישיון עסק infospot