2 מיליון ₪ מענק ליזם שיקים ויתפעל מסוף לפינוי תמלחות בצפון
משרד הכלכלה פרסם קול קורא להקמת מסוף לפינוי תמלחות בצפון הארץ
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 11/7/2017

משרד הכלכלה והתעשייה פרסם קול קורא להקמה, תפעול ותחזוק של מסוף פינוי תמלחות צפוני, בשטח שבין חדרה לעכו. היזם שייבחר יהיה זכאי לקבל מהמשרד מענק מרבי של 2 מיליון ₪ בהתאם לעמידה בלוחות זמנים.

מטרת הפרויקט | הקמת מסוף פינוי תמלחות

המסוף שיוקם אמור לאפשר פינוי מוסדר לים של תמלחות ממפעלי תעשייה שקיבלו היתר או אישור הזרמה לים בתוקף. בנוסף, המסוף נועד לתת פתרון לסילוק תמלחות תעשייתיות הנוצרות כמוצר לוואי אגב תהליכי ייצור שונים, שקיים איסור על פי חוק להזרימם למערכת הביוב הציבורית עקב חשש לפגיעה במערכת הביוב, פגיעה בתהליכי הטיפול בשפכים סניטריים, פגיעה באיכות מי הקולחין הנדרשת להשקיה חקלאית וזיהום מי תהום.

המצב כיום | פינוי תמלחות בצפון

כיום ניתן להוביל תמלחות באזור הצפון למסוף א.ל.א בצפון מפרץ חיפה, הממוקם בתוך מתחם מפעל "תעשיות-אלקטרו כימיות/פרוטרום" הישן. המסוף פועל מכוח הסכם שנחתם עם משרד התמ"ת בשנת 1998.

התמלחות מוזרמות כיום מהמסוף לים דרך צינור יבשתי הנמצא לאורך קו החוף ומתחבר לצינור ימי באורך  של כ-1,350 מטר, משם הן מפוזרות בעומק של כ-15.5 מטר. הצינור נמצא בשטח הרשויות עכו ומטה אשר

גובה המענק

משרד הכלכלה יעניק מענק חד פעמי מרבי של 2 מיליון ₪ ליזם שיקים את המסוף לפינוי תמלחות בהתאם לעמידה בלוח זמנים כמפורט להלן:

 1. 2 מיליון ₪ - אם המסוף יפעל עד 24 חודשים ממועד אישור הזכייה
 2. 1.5 מיליון ₪ - אם המסוף יפעל בין 24 - 30 חודשים ממועד אישור הזכייה
 3. מיליון ₪ - אם המסוף יפעל בין 30 - 36 חודשים ממועד אישור הזכייה
 4. 500 אלף ₪ - אם המסוף יפעל בין 36 - 42 חודשים ממועד אישור הזכייה
 5. אם המסוף לא יפעל לאחר 42 חודשים – היזם לא יקבל מענק.

התחייבויות להקמת מסוף לפינוי תמלחות

על היזם שיקים את מסוף התמלחות לעמוד בין השאר בתנאים הבאים:

 1. המסוף יהיה בעל כושר סילוק מזערי של 250 אלף מ"ק לשנה, כאשר המשרד לא מתחייב מראש לכמות מסוימת.
 2. תפעול ותחזוקת המסוף לתקופה של לפחות 25 שנה ממועד ההודעה על הזכייה.
 3. התעריף שישלם צרכן עבור סילוק תמלחות לא יעלה על תעריף השפד"ן (כיום 14.8 ₪ למ"ק).
 4. לעמוד בדרישות המשרד להגנ"ס וביניהן: ניטור סביבה ימית, התקנה והפעלה של מדי ספיקה, מדים רציפים, ביצוע בדיקות תקופתיות, בדיקות שוטפות לכל מיכלית, שמירת הדוגמות בקירור וכיו"ב.
 5. על המפעיל במסוף, להיות בעל תעודה של דוגם מוסמך לפני הפעלת המסוף.

קריטריונים לבחירת היזם

חלק מהקריטריונים לבחירת היזם שיקים ויפעילת את המסוף לפינוי תמלחות הם:

 • מחיר: הנחה מתעריף השפד"ן – עד 40 נק'.
 • מהירות הקמת המסוף: פתרון בעל ישימות מהירה בהיבט הסטטוטורי – עד 20 נק'
 • כושר סילוק – 1 נק' לכל 10,000 מ"ק נוספים בשנה – סה"כ עד 10 נק'
 • ניסיון קודם – ניסיון מקצועי של היזם ושל מנהל הפרויקט – עד 30 נק'

הצעות יש להגיש עד 14 בספטמבר לפי הפרטים המופיעים במסמכי הקול קורא.

------------

מסמכים רלוונטיים:

קול קורא למסוף פינוי תמלחות, משרד הכלכלה והתעשייה

--------------

קישורים רלוונטיים:

 1. המשרד להגנ"ס מתנגד לפיזור תמלחות ושמן שרוף על דרכי עפר למניעת פיזור אבק, 23.04.2017
 2. קנס של 170,000 ₪ לבית מטבחיים בגין הזרמת שפכים עם ריכוז מלח גבוה, 13.07.2016
 3. שפכים תעשייתיים | infospot

------------

חברות לטיפול בשפכים תעשייתיים: