מסמך מנחה לקבלת אישור אקוסטי
המסמך שפרסם המשרד להגנ"ס מציע תבנית להכנת חוות דעת אקוסטית במסגרת הליכי תכנון ובנייה לקבלת אישור היחידה לאיכות הסביבה
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 19/12/2019

המשרד להגנת הסביבה פרסם מסמך מנחה לרשויות מקומיות לקבלת חוות דעת אקוסטית לאישור היחידה לאיכות הסביבה. המסמך מציע תבנית להכנת חוות דעת אקוסטית במסגרת הליכי תכנון ובנייה לצורך קבלת אישור היחידה לאיכות הסביבה ומביא בחשבון את דרישותיהן של רשויות מקומיות מיועצים אקוסטיים בעת הזמנת חוות דעת אקוסטית.

חוות הדעת תכלול: תיאור כללי של כל מקורות הקול המתוכננים בפרויקט ומחוצה לו העשויים להשפיע על הפרויקט, תיאור כללי של הסביבה וקולטי הרעש המושפעים ממקורות הרעש השונים הן בפרויקט והן בסביבה. לכל מקור קול יש לספק נתונים אקוסטיים ופירוט האמצעים להשתקה.

אילו מערכות דורשות התייחסות ואילו לא?

להלן המערכות שיש להתייחס אליהן בחוות הדעת:

 • גנרטור
 • חדרי משאבות
 • מערכות אשפה מכניות
 • מערכות מיזוג אוויר
 • מערכות איוורור
 • חדרי שנאים
 • מערכות חניה אוטומטיות
 • מערכות קירור לשטחי מסחר
 • מנדפים ומדחסים
 • פעילות בשטחי מסחר: שטחי פריקה וטעינה ומרכזי אנרגיה
 • רעש קהל במקומות של התקהלות ציבורית

חוות הדעת האקוסטית הנדרשת לשלב ההיתר לא תכלול התייחסות לדוחות ביצוע הנדרשים במסגרת עבודות ההקמה של הפרויקט. כמו כן לא תכלול התייחסות למערכות הפועלות בחירום בלבד דוגמת מפוחי שחרור עשן, מפוחי דיחוס מדרגות, משאבות ספרינקלרים, גנרטור שנכנס לפעולה בשעת שרפה בלבד. אם יבוצעו שינויים בבחירת המערכות האלקטרומכניות של הפרויקט, עליהן לעמוד בדרישות חוות הדעת האקוסטית. כל שינוי בתכנון הפרויקט ומערכותיו ידווח באמצעות בקשה לאישור שינויים ויחייב את היועץ להגשת דוח מעודכן בהתאם.

-----

מסמכים רלוונטיים:

מסמך מנחה לקבלת חוות דעת אקוסטית, המשרד להגנ"ס

להמשך קריאת הכתבה המלאה