נמל חיפה משלם קנס סביבתי של 2.2 מיליון ₪
נמל חיפה שילם עיצום כספי בסך 2,196,480 ₪ בגין אי עמידה בהוראות למניעה וצמצום של זיהום אוויר
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 02/1/2017

לפני שנה וחצי דיווחנו לכם כי המשרד להגנת הסביבה הטיל עיצום כספי בסך 3.7 מיליון ₪ על נמל חיפה בגין הפרה ואי קיום של הוראות שניתנו לחברה לפי חוק אוויר נקי. כעת המשרד להגנ"ס מעדכן כי נמל חיפה שילם את העיצום הכספי, לאחר הפחתה של 40% מהסכום.

המקרה | הפרות אוויר נקי

העיצום הכספי הוטל, בין היתר, בגין:

  • פריקת חומרים שלא לפי ההוראות ובאופן שעלול לגרום למפגע אבק
  • אי התקנת ציוד שתפקידו לנטר אירועי אבק
  • אי ביצוע דיגום של אבק על-פי ההוראות

לדברי המשרד מדובר במספר הפרות שבוצעו על-ידי נמל חיפה. בסוף ספטמבר 2014 בוצעה פריקה מכלי שיט של מטען מוצק בצובר באופן המנוגד להוראות שניתנו ומבלי שהותקנו האמצעים הנדרשים כדי למנוע זיהום אוויר כתוצאה מפיזור האבק. פעולות אלה הובילו לפיזור אבק באופן בלתי סביר והעלו חשש לזיהום הסביבה.

בנוסף, הנמל לא התקין במועד מצלמות המחוברות למרכז בקרה לצורך ניטור ויזואלי ואלקטרוני של היווצרות אבק העולה מפעילות הפריקה והטעינה. כמו כן, לא הוגשו תכניות דיגום ולא בוצעו דיגומי אוויר סביבתיים במהלך השנים 2013-2014.

הפחתה בקנס

למרות שהעיצום הכספי המקורי שהוטל היה בגובה 3,660,800 ₪ , המשרד הפחית 40% הסכום לפי תקנות אוויר נקי (הפחתה של סכום עיצום כספי ופריסת תשלומים). ההפחתה ניתנה בין היתר, בשל העובדה שהנמל נקט בפעולות למניעת הישנות ההפרות ולהקטנת הנזק.

התייחסויות

חבר כנסת זאב אלקין, השר להגנת הסביבה: "אנחנו רואים בחומרה כל מעשה שמנוגד לחוק ופוגע באיכות סביבה ובבריאות הציבור. לא נהסס גם בעתיד לפעול בנחישות לאכיפת חוקי הגנת הסביבה  נגד כל גורם, חזק וגדול ככל שיהיה. מי שיזהם ישלם"

סגן השר להגנת הסביבה, חבר כנסת ירון מזוז: "לאחרונה הקים נמל חיפה מערך לפריקת צוברים בצורה שאינה מזהמת את הסביבה. זאת לאחר שנדרש לעשות זאת ע"י המשרד להגנת הסביבה. כיוון שלא עשה זאת בעבר, הוטל עליו עיצום כספי. אנו מקווים שמעתה הנמל יעבוד בצורה שאינה מזהמת את הסביבה - גם בתחום האוויר וגם בתחום הים. נמשיך לעקוב ולפקח בצורה צמודה ובלתי מתפשרת אחר פעילות הנמל, כמו על שאר המפעלים המזהמים במפרץ חיפה"

תגובת נמל חיפה: "העיצום על נמל חיפה שהופחת כעת בשיעור של 40% נגע לנושאים טכניים של הצטיידות והערכות התואמות את חוק אוויר נקי, ולא לזיהום אוויר בפועל שאינו מתרחש בנמל שפועל בצורה ירוקה. כל הציוד הנדרש נרכש זה מכבר על ידי הנמל, הציוד המתקדם מסוגו בישראל ובעולם ונמל חיפה עומד בכל הדרישות בשיתוף פעולה מלא עם המשרד להגנת הסביבה שהן בדיונים מקצועיים והן בהחלטה על הפחתת 40% מגובה העיצום, משבח את הנמל על השקעתו ופעילותו למניעת כל פגיעה בסביבה, תוך שגורמי המשרד מציינים שנמל חיפה עבר ״שינוי דרמטי בשנים האחרונות בשמירה על איכות הסביבה״. הדבר בה לידי ביטוי גם בפסק דין של שופט בית המשפט השלום בחיפה הד״ר זאיד פלאח שציין בפסק דין כי נמל חיפה עבר ״מהפיכה״ בתחום השמירה על הסביבה."

----------

קישורים רלוונטיים:

  1. קנס סביבתי של 100,000 ₪ לספינה בנמל חיפה, 21.11.2016
  2. כ 200,000 אלף ליטר נפט גולמי דלפו למפרץ אילת, 24.08.2016
  3. קנס של 2.7 מיליון ₪ לנמל אשדוד, 17.12.2015
  4. קנס בגובה 3.7 מיליון ש"ח הוטל על נמל חיפה, 30.04.2015
  5. מידע נוסף על זיהום ים | infospot