עלייה בריכוזי הבנזן במפרץ בחיפה
המשרד להגנ"ס: ניתוח נתוני הניטור והרוח מעיד על קשר למתחם בז"ן. בז"ן: לא ידוע לנו על כל חריגה
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 11/5/2017

המשרד להגנת הסביבה מדווח, כי זיהה בשבועות האחרונים עלייה בריכוזי הבנזן [C6H6] הנמדדים בתחנות הניטור בסמוך למתחם בתי הזיקוק (בז"ן) במפרץ חיפה. במשרד מסבירים כי בנזן, הידוע כחומר מסרטן, נפלט באזור מפרץ חיפה ממפעלי המתחם, ממכלי אחסון דלקים, תחנות דלק וכלי-רכב.

סביב המתחם הפטרוכימי - הכולל את המפעלים בז"ן, כאו"ל, גדיב, שבח, חיפה כימיקלים - פועלות 4 תחנות לניטור ודיגום אוויר המודדות גם את ריכוז הבנזן. שלוש מתחנות הניטור קבועות: איגוד ערים חיפה, קריית בנימין וקריית חיים-רגבים, והן מוצבות בשכונות מגורים ומופעלות על-ידי איגוד ערים לאיכות סביבה מפרץ חיפה. תחנה אחת ניידת מוצבת באתר שיקום נחל הקישון, בסמוך לגדר המפעלים, בנקודה שבה, לדברי המשרד, אמורים להימדד הערכים הגבוהים ביותר. כל 4 תחנות הניטור פועלות בהתאם לתקן ISO17025 והמשרד מפרסם את נתוניהן באופן רציף באינטרנט.

בתחנת קריית בנימין, הנמצאת בסמוך לשכונת מגורים, נמדדו מתחילת השנה 3 חריגות, עם ערכים של עד 7.2 מק"ג/מ"ג – בעוד שהתקן הסביבתי לבנזן הוא 3.9 מק"ג/מ"ק ומאפשר 7 חריגות בשנה בכל תחנה. באזור המרוחק מאוכלוסייה – תחנת הניטור הניידת בסמוך לגדר המפעלים – נמדדו 13 חריגות מתחילת השנה, עם ערכים של עד 10.7 מק"ג/מ"ג, המהווים חריגה מערכי סביבה. ערכים דומים נמדדו בבדיקות סביבתיות שבוצעו אף על-ידי מפעל בז"ן, כנדרש בהיתר הפליטה.

לטענת המשרד, ניתוח נתוני הניטור אל מול כיווני הרוח מעיד על קשר ברור בין ריכוזי הבנזן הגבוהים, לבין כיווני הרוח המגיעים ממתחם בז"ן. לכן הודיע המשרד כי לאור ממצאים מדאיגים אלה, הוא פועל, בשיתוף עם איגוד ערים מפרץ חיפה, על מנת לזהות את המקור לפליטת הבנזן החריגה ולפעול להפסקתו.

נזכיר כי לפני כשנה, הכנסת אישרה החמרה של ערכי הסף לפליטות של מספר מזהמים, בינהם של החומר בנזן. החריגות שהמשרד להגנת הסביבה מצביע עליהן כעת, הן כנראה תולדה של אותה החמרה. שכן המשרד מצביע על חריגה מערך הסף היממתי לבנזן העומד על 3.9 מק"ג/מ"ק, כאשר לפני העדכון האחרון של ערכי הסף, לא היה קיים ערך סף יממתי לבנזן, אלא רק שנתי, תחת ערכי הסביבה, שכל חריגה מהם מהווה זיהום אוויר חזק או בלתי סביר.

התייחסויות:

תגובת בז"ן: "בז"ן קיבלה את ההודעה בהפתעה מוחלטת לראשונה הערב מהתקשורת. לא ידוע לנו על כל חריגה של בנזן בתקופה זו, ובדיקות פתע של המשרד להגנת הסביבה אתמול והיום אף לא העלו אינדיקציה כלשהי. קבוצת בז"ן תבחן את הנתונים ביחד עם המשרד, לכשתקבל את הנתונים, ותמשיך לפעול על מנת לעמוד בכל הדרישות הסביבתיות המחמירות".

---------------

קישורים רלוונטיים:

  1. הכנסת אישרה ערכי סף חדשים לפליטות לאוויר, 07.03.2016
  2. שימוע למנכל בזן לפני החלטה על צעדי אכיפה, 18.10.2016
  3. מפעל כאו"ל חוזר לפעילות לאחר השבתה והתקנת אמצעים להפחתת פליטות, 20.06.2016
  4. האכיפה הסביבתית נגד מפעלי מפרץ חיפה נמשכת, 29.12.2016
  5. גידול של 300% בבדיקות פתע בארובות מפעלים 01.12.2016
  6. מידע נוסף על זיהום אוויר במפרץ חיפה infospot

--------

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: