המשרד להגנ"ס מלווה לעצמו 260,000,000 ₪ מכספי היטל ההטמנה
בשקט בשקט, המשרד להגנת הסביבה הלווה לעצמו לפני כחודש 260 מיליון ₪ מכספי היטל ההטמנה, לטובת תוכניות לצמצום זיהום אוויר שהיו אמורות לבוא מתקציב המדינה. זאת בהמשך ל 200 מיליון ₪ שהלווה לפני כשנה למשרד האוצר. איך קרה שהיטל ההטמנה הפך לחשבון ההלוואות הממשלתי?
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 13/11/2016

לפני כשבוע דיווחנו לכם כי ההצעה של משרד האוצר לגרוע 40 מיליון ₪ מהתקציב השנתי של קרן הניקיון בוטלה בעקבות התנגדות של מרכז השלטון המקומי, עמותת אדם טבע ודין ויש להניח גם גופים נוספים.

מה שלא ידעתם, זה שלפני כחודש, בשקט בשקט, הנהלת קרן הניקיון, אישרה הלוואה של 260 מיליון ₪ למשרד האוצר למימון תכניות של המשרד להגנת הסביבה להקטנת זיהום אוויר. בנוסף, אושרו כ- 20  מיליון ₪ נוספים לטובת יוזמות שונות שאינן קשורות למטרה הראשית של חשבון ההטמנה המהווה את עיקר תקציב קרן הניקיון – קידום פתרונות מיחזור והשבה בענף הפסולת, במקום הטמנה.

המשרד להגנ"ס משתמש בהיטל ההטמנה למטרות אחרות

ננסה להסביר מה קרה כאן. המשרד להגנת הסביבה רוצה תקציב של 260 מיליון ₪ על מנת לקדם תוכניות שונות להקטנת זיהום האוויר, אלא שהתקציב השנתי של המשרד, כ 900  מיליון ₪ בשנה, לא מספיק לכך. במקביל, בקרן הניקיון, המנוהלת על ידי המשרד להגנת הסביבה, הצטברו למעלה ממיליארד ₪, רובם מכספי היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות. כספים אלה, של היטל ההטמנה, אמורים להיות מיועדים לטובת קידום מיחזור והשבה במקום הטמנת פסולת, אך המשרד התקשה לנצל את תקציב הקרן למטרות אלה עד כה והכספים מצטברים. כך, במקום לקבל תקציב רלוונטי ממשרד האוצר לשם יישום התוכניות לצמצום זיהום אוויר, המשרד מלווה לעצמו 260 מיליון ₪ מכספי היטל ההטמנה הלא מנוצלים.

נזכיר גם, כי לפני שנה, המשרד להגנ"ס הלווה 200 מיליון ₪ מקרן הניקיון לתקציב המדינה.

ישראל דנציגר, מנכ"ל המשרד להגנ"ס אשר הוביל את אישור ההצעה על ידי הנהלת קרן הניקיון, טען כי הצטברו מזומנים בקופת הקרן ומדובר בהלוואה תזרימית בלבד מבלי לפגוע במסגרת ההרשאה להתחייב של הקרן, היקפה ויכולת השימוש בהתאם למטרות הייעודיות של הקרן.

לעומתו, נציג השלטון המקומי בקרן הניקיון, ראש מועצת מקומית שהם, גיל ליבנה, התנגד להצעה כשהסביר כי אמנם המטרה ראויה, אך יש לבצעה מתקציב המדינה ולא מתקציב קרן הניקיון. לטענתו ההלוואה המדוברת מצטרפת להלוואה קודמת לכדי כחצי מיליארד ₪ וכי אם לא מצליחים להגדיל את הביצוע של הקרן, יש לשאוף להקטין את ההכנסות (היטל ההטמנה).

ההצעה אושרה בהנהלת הקרן למרות התנגדות נציג שלטון המקומי.

התייחסויות

תגובת המשרד להגנת הסביבה: "המשרד להגנת הסביבה הוביל בשנה האחרונה פרויקטים בהיקף חסר תקדים של למעלה ממיליארד שקל מתקציב קרן הניקיון. בין פרויקטים אלו ניתן למנות: 380 מיליון שקל לעידוד המחזור וההשבה ברשויות המקומיות, 300 מיליון שקל לשיפור תשתיות הפסולת במגזר הערבי, 250 מיליון שקל לתמיכה ושדרוג ניהול הפסולת ברשויות בפריפריה ו-250 מיליון שקל לתמיכה במתקנים לטיפול ולמחזור פסולת. ההלוואה ע"ס 260 מיליון שקל לטובת תכנית לאומית לצמצום זיהום אוויר מתחבורה היא פעולה טכנית חשבונאית בלבד, ואין בה כדי לצמצם את פעילות הקרן או לפגוע בה כלל. כמו כן, ההלוואה אושרה ברוב קולות ע"י הנהלת הקרן."

----------

קישורים רלוונטיים:

  1. ההחלטה לגרוע 40 מיליון ₪ מקרן הניקיון בוטלה. מדוע? 02.11.2016
  2. אבי גבאי עוזר לכחלון לסגור פינה בתקציב? 200,000,000 ₪ מתקציב המשרד להגנת הסביבה עוברים לתקציב המדינה, 19.09.2015
  3. השלטון המקומי מכניס 2 נציגים לקרן שמנהלת את כספי היטל ההטמנה, 11.07.2016
  4. מידע נוסף על פסולת עירונית | infospot

--------

חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה סיוון פרץ 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>