שטייניץ ממשיך לקדם מדיניות 'אנטי-פחמית' להעדפת ייצור חשמל בגז טבעי
מדיניות חדשה תיתן העדפה לייצור בגז טבעי על פני פחם לאחר הפסקת הפעלתן של יחידות 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין" בשנת 2022. מה עומד מאחורי ההחלטה? ומדוע להצהיר על כך 5 שנים מראש?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/11/2017

כמעט שנה לאחר שדיווחנו, כי שר האנרגיה, יובל שטייניץ, הבטיח להשבית את היחידות הפחמיות  1-4 בתחנת הכוח בחדרה, ממשיך שטייניץ להכתיב מדיניות 'אנטי-פחמית' והודיע כעת כי החליט לאמץ מדיניות לפיה תינתן עדיפות לייצור חשמל בגז טבעי על פני שימוש בפחם גם ביחידות הפחמיות שייוותרו לאחר השבתת יחידות 1-4 בחדרה. זאת תוך הפעלת היחידות הפחמיות בעומס מזערי המאפשר גמישות ואמינות אספקה למשק.

לפי הודעת שטייניץ, מדיניות זו תיושם לאחר הפסקת הפעלתן השוטפת של יחידות 1-4 בתחנת הכוח "אורות רבין" (צפוי בשנת 2022), כפוף לקיומן של יתירות בתשתיות גז טבעי. זאת באמצעות חיבור של 3 מאגרי גז טבעי שכל אחד מהם מחובר למערכת ההולכה הארצית בתשתית נפרדת.

רקע למדיניות החדשה לצמצום השימוש בפחם

בקדנציה הנוכחית שלו, שטייניץ עשה פנייה של 180 מעלות במדיניות ייצור החשמל מפחם בישראל. עד לפני שנתיים, סדר ההעמסה של ייצור החשמל בחברת חשמל היה פחם תחילה, גז אח"כ. בעיקר משום שהפחם יותר זול כמשווים אותו אחד לאחד אל מול מחירי הגז.

אלא שתחילה, לפני שנתיים הכריז שטייניץ על הפחתת השימוש בפחם לייצור חשמל ב- 15% החל משנת 2016 וב 5% נוספים ב 2017. כלומר שטייניץ השית מגבלה על סדר ההעמסה שהיה נהוג עד אז והסיט חלק מהשימוש בפחם, לגז טבעי. שתי המטרות הרשמיות שעמדו מאחורי הצהרה זו: הפחתת זיהום האוויר והגדלת הביקושים לגז טבעי. לאחר מכן שטייניץ קיבל החלטה היסטורית לסגור את היחידות הפחמיות 1-4 בחדרה ולהחליפן ביחידות גז חדשות.

וכעת ההודעה החדשה של שטייניץ המתייחסת ליחידות הפחמיות 5+6 בחדרה ולכל 4 היחידות הפחמיות באשקלון, שכולן יפעלו בקרוב עם סולקנים ואמצעים נוספים להפחתת פליטות. הן ביחד מהוות כ – 25% מיכולת הייצור של חח"י כיום. כל זה רק לאחר שיחידות 1-4 בחדרה ייסגרו ב 2022.

יכולת ייצור חשמל מפחם בישראל

מדובר במדיניות הפוכה לחלוטין לזאת שהייתה נהוגה עד לפני שנתיים. כלומר משנת 2022, גז תחילה, פחם אח"כ. מה הביא את שטייניץ לשינוי המדיניות?

מה עומד מאחורי ההכרזה של שטייניץ?

אם כן, שטייניץ מצהיר על מדיניות חדשה, אך כזו שרק תיכנס לתוקף עוד 5 שנים, ככל הנראה. ואולי אף מאוחר מכך. מדוע היה חשוב לשטייניץ לקבוע את המדיניות בשלב כה מוקדם? האם המדיניות הזאת תעמוד בעינה גם תחת שר האנרגיה הבא, שצפוי להיות בתפקיד בשנת 2022?

יש כמה סיבות להצהרה של שטייניץ, רובן מפורטות בחוות הדעת שהכינה רשות החשמל המצורפת במלואה בהמשך. הנה עיקרי הדברים.

פיתוח ענף הגז הטבעי בישראל

המדיניות החדשה תגדיל כמובן את הביקוש לגז טבעי לאחר שנת 2022 ולכן תקדם את פיתוח מאגרי הגז הטבעי הנוספים לחופי ישראל ותגדיל את האינטרס של יזמים להשקיע בחיפוש מאגרי גז נוספים לחופי ישראל. הנושא הזה מתחזק על רקע הפרסומים בימים האחרונים לפיהם מצריים לא צפויה לרכוש גז טבעי מהמאגרים בישראל החל מהשנה הבאה והודעה של משרד האנרגיה מאמש לפיו בהליך למכירת רשיונות חיפוש לנפט וגז טבעי במים הכלכליים של ישראל שהסתיים לאחרונה, רק 2 חברות, מהודו ויוון הגישו הצעות.

הפחתת זיהום אוויר והכרה בעלויות חיצוניות | 400 מלש"ח בשנה

בשנתיים האחרונות המשרד להגנ"ס דחק (ואפילו סינדל בחלק מהמקרים) במשרד האנרגיה לפעול ביתר שאת להפחתת השימוש בפחם על מנת להפחית את זיהום האוויר ולעמוד ביעדי הפחתת גזי חממה שישראל לקחה על עצמה בהסכם פריז. אלא שכעת, לאחר התקנת הסולקנים וההשבתה הצפויה של יחידות 1-4 בחדרה, האם עדיין יש סיבה סביבתית וכלכלית להעדיף את הגז על הפחם?

ובכן, המשרד הציג בעבר נתונים המלמדים כי גם לאחר התקנת סולקנים על התחנות הפחמיות, הצפויים להביא להפחתה משמעותית בפליטות, התרומה של התחנות הפחמיות לזיהום האוויר בישראל עדיין תהיה גדולה. 


מקור: המשרד להגנ"ס

בהתאם, רשות החשמל מציינת כי הסטת הייצור מפחם לגז צפוי לחסוך למשק עלויות חיצוניות של כ 400 מיליון ₪ בשנה.

עמידה ביעדי הפחתת גזי חממה | הסכם פריז

המדיניות החדשה צפויה להביא להפחתה של פליטת 2.8 מיליון טון גזי חממה בשנה. שהם כ-10% מיעד ההפחתה לשנת 2030 אליו התחייבה ישראל.

השפעה על תעריף החשמל | 0 -2.5%

כאמור, הסיבה העיקרית להעדפת הפחם עד היום הייתה המחיר הזול שלו כשבוחנים את העלות הישירה שלו אל מול הגז הטבעי. זה גם המקור לחלק מהביקורת שהופנתה כלפי מתווה הגז בזמנו שקיבע מחיר גבוה לגז והגביל את השימוש בו בייצור חשמל.

אלא, שמהניתוח העדכני של רשות החשמל, עולה כי ההשפעה על תעריף החשמל (בהנחה שהוא זה שיממן את הפרש העלויות בין הפחם לגז) יהיה בין 0.5% - 2.5% בסה"כ, תלוי במחירי הפחם והגז העתידיים. יתרה מכך, אחד התרחישים שמציינת רשות החשמל הוא שמחיר הפחם ישוב לערכים הגבוהים שנצפו בראשית העשור, אז עלות הייצור בפחם עשויה להיות גבוהה ממילא לעומת עלות הייצור בגז.

מדוע להצהיר על מדיניות הפחם 5 שנים מראש?

אין ספק כי אפשר יהיה לשנות את ההחלטה של שטייניץ בעתיד. רשות החשמל מציינת בדו"ח כי היא ממליצה לקראת שנת 2022 לבצע תיקוף מחדש של המדיניות לאור מצב משק האנרגיה. אם כן, מדוע להקדים ב 4-5 שנים את המועד?

רון קמרה ועומר תמיר מחברת הייעוץ אקוטריידרס אשר ליוותה את המשרד להגנ"ס בתהליך, ציינו בפנינו כי פיתוח מאגרי גז והכנת תשתית נפרדת להולכת הגז לחופי ישראל היא תהליך יקר וממושך הצפוי להמשך מספר שנים. כך שהסכמים לרכישת גז טבעי שייחתמו על בסיס המדיניות החדשה מעניקה וודאות ויציבות מסוימת לא רק לחברות הגז, אלא גם לחברת החשמל וליתר צרכני הגז בישראל. הסכמים כאלה, יקשו לאחר מכן על שינוי המדיניות בטענה מוצדקת של זגזוג במדיניות ממשלתית שפוגעת ביזמים שהשקיעו בפיתוח המאגרים והקמת התשתית על בסיס המדיניות.

סיבה נוספת שאולי לא נאמרת בקול רם, היא שההכרזה החדשה היא גם חלק מתהליך גיבוש הרפורמה בחברת חשמל אותם מנסים להשלים בימים אלה מול חברת חשמל וועד העובדים.

אלקין: אימוץ סדר העמסה – צעד משמעותי

השר להגנת הסביבה, זאב אלקין, ברך את שטייניץ על החלטתו לצמצם את השימוש בפחם תוך אימוץ סדר ההעמסה לצמצום השימוש בפחם כמדיניות קבועה וארוכת טווח. לדבריו, מהלך זה יוביל להפחתת זיהום האוויר ופליטת גזי חממה וישפר את בריאות התושבים.

אלקין הוסיף, כי הוא מקווה ששטייניץ ימשיך לפעול יחד עם המשרד להגנ"ס לסגירת יחידות 1-4 הפחמיות בחדרה, ויהפוך זאת להחלטת ממשלה מחייבת. "חשיבות החלטה זו מתחדדת כשברקע מתקיימת בימים אלה ועידת האקלים של האו"ם בבון, וישראל - כשותפה לתהליך העולמי - התחייבה להפחתת גזי חממה. מדיניות סדר העמסה סביבתי היא צעד משמעותי בדרך לעמידת ישראל בהתחייבות הבינלאומית שלה".

האם היחידות הפחמיות יושבתו עד 2022?

רק נזכיר, כי עם יחידות 1-4 לא יסגרו בשנת 2022, המדיניות החדשה לא תקפה. כמו כן, בעבר דיווחנו כי ההסכם בין אלקין לשטייניץ בנושא זה קבע כי עד ה-31 במרץ 2017  יגיש לממשלה שר האנרגיה, בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, הצעה להחלטת ממשלה שתעגן את הפעולות הנדרשות להבטחת סגירת היחידות הפחמיות המדוברות. התאריך חלף זה מכבר והצעה טרם הוגשה.

מסמכים רלוונטיים:

 1. מדיניות הפעלה מזערית של יחידות ייצור פחמיות, משרד האנרגיה [pdf]
 2. חוות דעת על מדיניות הפעלה מזערית של יח' פחמיות, רשות החשמל [pdf]
 3. מסמך רקע: היבטים בפעילות תחנות כוח פחמיות, הכנסת [pdf]

-----------

קישורים רלוונטיים:

 1. שטייניץ שינה דעתו: תחנות כוח פרטיות יחליפו את הפחמיות, 29.05.2017
 2. המשרד להגנ"ס אישר דחייה נוספת בהתקנת הסולקנים באשקלון, 03.10.2017
 3. תחנת הכח רבין: הושלמה הפעלת הסולקנים של הארובה החדשה, 30.08.2017
 4. שטייניץ חושף כיצד יוחלפו היחידות הפחמיות בחדרה, 18.12.2017
 5. נחתם הסכם בין אלקין לשטייניץ להבטחת סגירת היחידות הפחמיות, 11.10.2016
 6. היסטוריה: שטייניץ מודיע על סגירת היחידות הפחמיות בחדרה, 24.08.2016
 7. מידע נוסיף על זיהום אוויר מייצור חשמל | infospot

ספקים מומלצים לטיפול בזיהום אוויר: