תמיר מסכמת את 2017: עמדנו ביעדי המיחזור
כמה יצרנים ויבואנים הצטרפו? כמה טון פסולת אריזות מוחזרה? האם חלה עלייה בפריסת הפח הכתום? ומהם היעדים לשנת 2018? תמיר חושפת את המספרים
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 10/4/2018

תאגיד המיחזור לפסולת אריזות, תמיר פרסם לאחרונה דוח המסכם את פעילות שנת 2017, שהייתה השנה הראשונה של תקופת ההכרה השנייה של תמיר.

עמידה ביעדי המיחזור של פסולת אריזות

על פי הדוח, תמיר מדווחת כי עמדה בכל יעדי המיחזור לשנת 2017 לכל סוג חומר וביעד המיחזור הכללי, 60%, הנשען בעיקר על מיחזור פסולת אריזות נייר או קרטון שנקבעו לה, כאשר במיחזור פסולת קרטון היא הכפילה את היעד ומיחזרה 131%. סה"כ העבירה למיחזור 335,000 טון פסולת אריזות בשנת 2017.

גידול במספר בתי עסק, יבואנים ויצרנים החתומים עם תמיר

גם מספר היצרנים והיבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים החתומים עם תמיר גדל לכ-1,250, מתוכם 204 מצטרפים חדשים בשנת 2017, המהווה גידול של 20%, שסייע להגדיל את כמות פסולת האריזות המדווחת תחת תמיר ל 390,000 טון בשנה זו.

בנוסף, בשנת 2017 הצטרפו 120 בתי עסק להסדר של תמיר לעסקים המפרידים פסולת אריזות – המהווה גידול של 30% וסה"כ של 890 בתי עסק חתומים. נזכיר כי בתי עסק המחזיקים בפסולת אריזות מחויבים על פי חוק האריזות לפנות את פסולת האריזות או דרך תמיר או דרך הרשות המקומית. בית עסק המפנה פסולת אריזות פלסטיק באמצעות כלי אצירה ייעודי יכול ליהנות מתגמול כספי של תמיר.

פריסת פחים כתומים

אחד מהדגשים העיקריים של המשרד להגנ"ס בחידוש תקופת ההכרה של תמיר היה הרחבה משמעותית של פרישסת הפחים הכתומים ברשויות המקומיות. בהתאם, במהלך החצי השני של 2017 נפרסו פחים כתומים ליד ביתם של כ-90 אלף משקי בית חדשים, כך שסך כל משקי הבית המפרידים פסולת לפחים כתומים עומד על כ-950 אלף בהם למעלה מ-3.2 מיליון תושבים.

כ-105 אלף טון של פסולת אריזות הועברו למיחזור באמצעות כלי האצירה הפרוסים ברשויות המקומיות: פח כתום, פח סגול (זכוכית) וקרטוניות. כ-230 אלף טון אריזות הועברו למיחזור והשבה מהזרם המסחרי (קרטוני הובלה, משטחים, שרינקים וכד') זאת באמצעות 33 קבלנים מורשים.

יעדים לשנת 2018

לצד הדיווח על נתוני 2017 הציגה תמיר את היעדים לשנת 2018:

 • 250 אלף פחים כתומים יפרסו, סה"כ 1.2 מיליון משקי בית יהיו חשופים לפח הכתום
 • 350 אלף טון של פסולת אריזות יועברו למיחזור
 • 300 יצרנים ויבואנים יתווספו, כך שסך היצרנים והיבואנים החתומים עם תמיר יעמוד על 1,550 חברות.

התייחסויות

מחברת תמיר נמסר בתגובה: ״שנת 2017 הייתה עוד שנה בה פעלנו נמרצות בכדי לעמוד בכל היעדים שהוצבו לנו הן מתוקף החוק והן מתוך תנאי ההכרה החדשים. פריסת הפחים הכתומים תמשך ביתר שאת על מנת לאפשר לתושבי המדינה לקחת חלק במאמץ להגדלת היקפי המחזור בישראל וזאת לצד יצירת שינוי הרגלים בציבור הרחב. המשכה של העשייה הנרחבת נועדה להבטיח כי היצרנים והיבואנים בישראל יוכלו לעמוד בכלל הדרישות החוקיות המוטלות עליהם בצורה הטובה והיעילה ביותר".

-----------

כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. הרשויות המקומיות מאיימות לצמצם את היקף פריסת הפחים הכתומים, 08.03.2018
 2. סיכום שנה בחוק האריזות | 2015, 23.01.2018
 3. דמי הטיפול לפסולת אריזות לשנת 2018 נחשפים, 21.12.2017
 4. סיכום שנה בחוק האריזות | 2014, 27.06.2016
 5. כיצד דיווח שנתי 'נכון' של חוק האריזות יכול להביא לחיסכון של עשרות אלפי ₪?, 19.06.2017
 6. כיצד מפעל הרוויח 500,000 ₪ מפסולת וגם היטיב עם הקהילה והסביבה? 11.05.2017
 7. מידע נוסף על פסולת אריזות | infospot

---------

מסמכים רלוונטיים:

 1. דוח
להמשך קריאת הכתבה המלאה