האוצר רוצה לקחת 500 מיליון ₪ מקרן הניקיון
בהצעת התקציב לשנת 2019 מתכנן האוצר להעביר לתקציב המדינה חצי מיליארד ₪ מקופת קרן הניקיון שבה הצטברו מעל מיליארד ₪
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 09/1/2018

משרד האוצר, כפי שדיווחנו בתחילת השבוע, לוטש עיניו להר המזומנים, מעל מיליארד ₪, המונחים בקרן הניקיון שבניהול המשרד להגנ"ס. בהצעת התקציב לשנת 2019 שתוגש לאישור הממשלה ביום חמישי הקרוב, החליט האוצר להעביר לתקציב המדינה כחצי מהסכום שהצטבר בקרן הניקיון  – 500 מיליון ₪ בתמורה ל'הרשאה להתחייב' כלומר החזרת הסכום במועד מאוחר יותר.

בנוסף, האוצר מוסיף הוראה לפיה משנת 2020, חצי מיתרת הכספים המונחים בקרן הניקיון שלא נוצלו ולא חויבו למטרות הקרן יועברו לקופת האוצר לצמיתות, מבלי להחזירם בעתיד. זו לא הפעם הראשונה שמשרד האוצר מנסה ולפעמים גם מצליח, לקחת מכספי קרן הניקיון, אך מדובר הפעם בעליית מדרגה ובהיקף חסר תקדים. תכף נסביר.

המשרד להגנת הסביבה, כנראה בתגובה לכוונת האוצר, הזדרז לאשר השבוע בהנהלת קרן הניקיון את התקציב ליישום התוכנית האסטרטגית השאפתנית לצמצום ההטמנה עד שנת 2030, בהיקף של 4 מיליארד ₪. אך לא ברור כיצד זה ישפיע על הצעת התקציב של האוצר. נזכיר שבהנהלת קרן הניקיון חברים 2 נציגי משרד האוצר.

נזכיר שכספי קרן הניקיון המדוברים, הם כספי היטל ההטמנה שמשלמות הרשויות המקומיות בגין כל טון פסולת שנשלח להטמנה. כספים אלה אמורים לשמש למטרות הקרן הראשיות, קידום פתרונות מיחזור והשבה בענף הפסולת, במקום הטמנה. 

הלוואה בסך 500 מיליון ₪

כאמור, הצעד הראשון שהאוצר מציע הוא מעין הלוואה של 500 מיליון ₪ מקופת קרן הניקיון בשנת 2019, שתוחזר במועד מאוחר יותר. זו לא הפעם הראשונה שעושים בקרן הניקיון שימוש כמלווה בתנאים אקטרקטיביים ללא ריבית. לפני שנתיים, האוצר הלווה 200 מיליון ₪ מקרן הניקיון לתקציב המדינה לשנת 2016 באותו אופן.

אפילו המשרד להגנ"ס, שאמור להגן על כספי קרן הניקיון, עשה בה שימוש דומה לפני כשנה כאשר הלווה לעצמו 260 מיליון ₪ למימון תוכניות לצמצום זיהום אוויר. בתקציב הדו-שנתי 2017-2018 היה ניסיון נוסף של האוצר לקצץ את תקציב המשרד להגנ"ס ב 40 מיליון ₪ על רקע חוסר ניצול הכספים שבקרן הניקיון, ניסיון שנדחה לבסוף.

האם מדובר בשימוש לגיטימי בכספי היטל ההטמנה? לכאורה מדובר בתרגיל חשבונאי בלבד, שאינו משפיע על זמינות וכמות הכספים בקרן הניקיון. אלא שיש הבדל בין כספים הנמצאים בחשבון בנק של קרן הניקיון וזמינים לשימוש בכל עת בכפוף להחלטות הנהלת הקרן, לבין כספי ההלוואה שתלויים בהעברה/אישור מהאוצר - ולכן עלולים להתעכב או לשמש כמנוף לחץ או אפילו להיגרע במקרה של מצוקה תקציבית, מחלוקת פוליטית או מכל סיבה שהיא.

סחיטה באיומים | חצי מהכספים שלא ינוצלו, יולאמו

הצעד השני, החמור יותר, אותו האוצר מציע, הוא לקחת חצי מההכנסות של קרן הניקיון שלא נוצלו ולא חויבו בסיומה של כל שנת כספים, החל משנת 2020, לטובת תקציב המדינה השוטף. ללא החזר. כלומר, האוצר אומר למשרד להגנ"ס, אם לא תנצלו את כספי קרן הניקיון, אנחנו ניקח חצי ממה שלא נוצל. במקרה הזה, האוצר מדבר על כל קרן הניקיון ולא רק על חשבון ההטמנה.

מצד אחד צעד כזה מעודד את המשרד להגנ"ס לעשות שימוש בכספי הקרן מדי שנה על מנת שלא יולאמו. מצד שני, קרן הניקיון תומכת בפרויקטים מורכבים ארוכי טווח של תשתית פסולת, בסכומים של מאות מליוני ₪, העלולים להתקל בקשיים רבים - ולכן איום ההלאמה יכול לגרום למשרד להגנ"ס שלא לבחון ולנהל את הפרויקטים בתשומת לב הראויה מה שעלול להשפיע על הצלחת הפרויקטים - העיקר לבחור יזם זוכה ולעמוד בלוחות הזמנים על מנת לרשום או להוציא את הכסף מהקרן במועד כדי שלא יולאם.

האם מדובר בשימוש לגיטימי בכספי הרשויות המקומיות ששולמו לחשבון היטל ההטמנה (המהווים את עיקר כספי קרן הניקיון)? האם לא יותר סביר להחזיר לרשויות המקומיות את יתרת הכספים של נוצלה מאשר להלאים אותה לתקציב הלאומי?

תזכורת | מה זה הקרן לשמירת ניקיון?

נזכיר, כי ההכנסות של הקרן לשמירת הניקיון, המנוהלת על ידי המשרד להגנת הסביבה, נובעים בעיקר מהיטל ההטמנה על פסולת שמשלמות הרשויות המקומיות. תשלומים אלה הצטברו ליותר ממיליארד ₪ בקרן ואמורים להיות מנוצלים לטובת קידום פתרונות מיחזור והשבה, במקום  הטמנה.

בשנתיים האחרונות דיווחנו בהרחבה על מחלוקת סביב אופן ניצול כספי קרן הניקיון, בין הרשויות המקומיות והמשרד להגנת הסביבה. מרכז השלטון המקומי הגיש גם עתירה לבג"ץ בדרישה לבטל את היטל ההטמנה, עתירה שנדחתה מנימוק טכני. בנוסף, הרשויות העלו ביקורת כנגד חוסר היציבות בשלטון המרכזי והבירוקרטיה המכבידה שבגינם יש לאפשר לרשויות לנהל את משק הפסולת באופן עצמאי.

התייחסויות

המשרד להגנ"ס: "ההצעה לקחת כסף מקרן הניקיון למטרות אוצריות היא הצעה שערורייתית שאנחנו מתנגדים לה מכל וכל, והיא מנוגדת למטרת קרן הניקיון שנקבעה בחוק. ההצעה הזאת שונה מאוד מתקדימים שהיו בעבר, כאשר משרד האוצר לקח הלוואת תקציב מזומן מקרן הניקיון, מבלי להקטין את גודל הקרן ומבלי לפגוע ביכולת שלה להתחייב ולקדם פרויקטים בתחום קידום המחזור ושיפור תשתיות הטיפול בפסולת. הפעם ההצעה מדברת על פגיעה אנושה בקרן הניקיון, ובכוונתנו להילחם בה בכל הכוח."

מרכז השלטון המקומי: "השלטון המקומי מתנגד להצעת משרד האוצר להעביר 500 מיליון ₪  מכספי  הקרן לשמירת הניקיון למקורות תקציב המדינה לשנת 2019  ללא התחייבות של האוצר להחזיר זאת בעתיד הקרוב לייעודו כנדרש. הקרן כאמור מיועדת על פי חוק  לטיפול במצוקת הפסולת בישראל וקידום מתקני קצה וחלופות – סביבתיות להטמנת פסולת ולא למימון אחר. אם ההיטל לא משמש למטרתו המקורית אנו קוראים לבטלו לאלתר".

ראש תחום פסולת באדם טבע ודין, עו"ד אסף רוזנבלום: "מזה מספר שנים לוטש משרד האוצר את עיניו אל עבר כספי קרן הניקיון. מה שהחל כ"הלוואות" תמימות במקרים קודמים, הופך בחוק התקציב הנוכחי לשליחת יד גסה של האוצר אל כספים ייעודיים שאמורים לפתח את משק הפסולת.

בתקציב המוצע, נקבע שהחל משנת 2020 ישתלט האוצר על כל רזרבה כספית שתיווצר בקרן עקב אי הקצאה. מחובתו של השר אלקין להזכיר למשרד האוצר, כי ישראל היא אחת המדינות המפגרות ב- OECD בתחום הטיפול בפסולת, וכי הפתרון למצב אינו טמון בהפקעת כספי היטל ההטמנה, אלא בקידום השקעות נכונות שידחפו את השוק קדימה. גזילת כספי קרן הניקיון הינה אקט אנטי סביבתי, ואנו מצפים מן השר להגנת הסביבה לעמוד כחומה בצורה ולא לאפשר למהלך שכזה לעבור במשמרת שלו".

במכתב שנשלח היום לשר האוצר על ידי עמותת אזרחים למען הסביבה והקליניקה לצדק סביבתי באונ' ת"א ונציגי וועד הפעולה אזרחים למען אוויר נקי צוין כי אמנם עצם צבירת הכספים מהווה מחדל מתמשך של הקרן ושל המשרד להגנת הסביבה, אולם, המהלך הזה הוא בבחינת הוספת חטא על פשע, זאת, בעיקר לאור מכת המדינה של מפגעי הפסולת והשלכותיה החמורות על בריאות הציבור, והעובדה שהרבה רשויות מקומיות משוועות לתקציבים לטיפול בבעיות אקוטיות וחמורות. כן נטען כי ההצעה לשינוי החוק או תיקונו אינה יכולה להיעשות במסגרת חוק ההסדרים שאינה מאפשרת הליך חקיקתי תקין בוועדות הכנסת של אחד החוקים החשובים לבריאות הציבור.

-------

כתבות רלוונטיות לנושא:

  1. התקציב אושר. 4 מיליארד ₪ למתקני תשתית פסולת, 07.01.2018
  2. המשרד להגנ"ס מלווה לעצמו 260,000,000 ₪ מכספי היטל ההטמנה, 13.11.2016
  3. ההחלטה לגרוע 40 מיליון ₪ מקרן הניקיון בוטלה. מדוע? 02.11.2016
  4. אבי גבאי עוזר לכחלון לסגור פינה בתקציב? 200,000,000 ₪ מתקציב המשרד להגנת הסביבה עוברים לתקציב המדינה, 19.09.2015
  5. השלטון המקומי מכניס 2 נציגים לקרן שמנהלת את כספי היטל ההטמנה, 11.07.2016
  6. מידע נוסף על פסולת עירונית | infospot

-------

מסמכים רלוונטיים:

התייחסות לקרן הניקיון בהצעת תקציב 2019, משרד האוצר [pdf]

--------

חברות לטיפול בפסולת עירונית

חברה איש קשר טלפון דוא"ל
ורידיס ורידיס 072-3360696 Veridis@infospot.co.il
נגב אקולוגיה סיוון פרץ 072-3712247 Negev@infospot.co.il
לאינדקס הספקים>>