חודשה ההכרה ב-2 גופי היישום בענף הפסולת האלקטרונית
ההכרה באקומיוניטי ומאי חודשה ל-5 שנים נוספות. למרות הניסיון לצרף גופים נוספים, לא הוגשו בקשות נוספות. עם אילו אתגרים יצטרכו גופי היישום להתמודד בתקופת ההכרה השנייה?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 14/1/2019

המשרד להגנת הסביבה הודיע היום כי תקופת ההכרה ב-2 תאגידי המיחזור המוכרים ליישום חוק פסולת אלקטרונית אקומיוניטי ומ.א.י חודשה ב-5 שנים נוספות, עד לינואר 2024. ההודעה מגיעה ימים ספורים לאחר מועד פקיעת תקופת ההכרה הראשונה שנמשכה 5 שנים מתחילת יישום חוק פסולת אלקטרונית.

נזכיר, כי בשנה האחרונה ציינו נציגי המשרד להגנ"ס כי הם פתוחים לקבלת בקשות הכרה מגופים נוספים מלבד ה-2 הקיימים, ובחודש מאי הפיץ המשרד נוהל להגשת בקשות להכרה עבור תקופת ההכרה השנייה שתחל בינואר 2019.

מהנוהל עלה, כי המשרד הגביל ל-4 את מספר הגופים שיפעלו בתחום כך שכל אחד מהם יחזיק בין 20-40% מהשוק. אלא שבפועל, למרות הניסיון להגדיל את מספר הגופים, רק 2 הגופים המוכרים הקיימים, הגישו בקשת הכרה. כנראה שהדרישות החדשות שפרסם המשרד הרתיעו גופים נוספים להצטרף לתחרות בענף.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. לקראת חידוש תקופת ההכרה: דרישות חדשות מגופי היישום, 14.08.2018
 2. ראיון עם גיא סמט, סמנכ"ל המשרד להגנ"ס, 27.03.2018
 3. פסולת אלקטרונית: המוקד עובר לרשויות המקומיות, 14.05.2018
 4. פסולת אלקטרונית: גם יצרנים ויבואנים קטנים יחויבו לדווח, 19.03.2018
 5. מידע נוסף על פסולת אלקטרונית | infospot

אתגר הרשויות המקומיות והשירות לתושבים

המשרד להגנת הסביבה הציב לגופי היישום המוכרים דרישות חדשה לתקופת ההכרה החדשה. כך למשל, על מנת שהציבור יוכל למחזר את פסולת הציוד החשמלי והאלקטרוני והסוללות שברשותו, המשרד קבע אמות מידה שמטרתן להנגיש את אפשרויות השלכת הפסולת האלקטרונית לציבור הרחב. המשרד קבע, כי בתוך 4 שנים, כלל תושבי ישראל יקבלו שירות מתאגידי המחזור עבור פסולת האלקטרונית שברשותם. 

המשרד הורה לתאגידים אקומיוניטי ומ.א.י להגיע לפריסת תשתית בכל הארץ בתוך 4 שנים, כך שיהיה מוקד איסוף אחד לכל 5,000 איש ומרכז איסוף אחד לפחות לכל 50 אלף איש או ישוב. בהתאם לחוק, הציבור מוזמן להשליך את פסולת הסוללות שברשותו בכל עסק שמוכר סוללות ולפנות ציוד חשמלי ואלקטרוני ישן מביתו לבית העסק ממנו רכש מוצר חדש דומה ללא עלות.  יצוין, כי הפעילות בישראל של החזרת מוצר חשמלי גדול בעת קניית מוצר חדש ללא תשלום מהאזרח מתקדמת גם בהשוואה למדינות באירופה, ותימשך לטובת תושבי מדינת ישראל.

כמו כן, המשרד חייב את תאגידי המיחזור להפריש לקרן ייעודית 15% מהכנסות דמי הטיפול בכל שנה עבור פעילות הסברה וקמפיינים ארציים, כדי להעלות את רמת המודעות של הציבור. כמו-כן, תאגידי המיחזור חויבו לביצוע סקרי פסולת וחויבו גם בביצוע בקרות הדוקות על מפעלי המיחזור שאליהם הם מעבירים פסולת.

המשרד אף התייחס בתנאי ההכרה לריכוזיות הכלל-משקית, וציין כי בתקופה הקרובה הוא מתכנן לבחון את תאגידי המיחזור גם מבחינת מבנה בעלויות וגם מבחינת זיקה עסקית מהותית לחברות בעלות עניין בשוק הפסולת – כמו למשל הנושא של הזיקה האנכית בין מפעל המיחזור אקולוגיה וסביבה לבין תאגיד אקומיוניטי. המשרד להגנת הסביבה הבהיר, כי לאור ממצאי הבחינה ייתכן ויידרשו שינויים במבנה הבעלויות של תאגידי המיחזור, בהתקשרויות הקיימות שלהם ובתנאי הרישיון הרלוונטיים.

מתכוננים לשנת 2021

תקופת ההכרה השנייה מעמידה בפני 2 גופי היישום עוד מספר אתגרים:

 • איסור הטמנת פסולת אלקטרונית מינואר 2021
 • מיחזור מוכר: מתקן טיפול שיקלוט פסולת אלקטרונית יחויב שיהיו ברשותו התנאים והטכנולוגיה לטיפול בסטנדרט סביבתי נאות לפי דרישות החוק.
 • מימון פעילויות הסברה: גוף היישום יידרש לבצע פעולות הסברה בהיקף של לפחות 10% מהכנסותיו באותה שנה מדמי טיפול וממכירת חומרי הגלם.

התייחסויות

מנכ"ל המשרד להגנת הסביבה, גיא סמט: "עד היום, חוק פסולת אלקטרונית נתן לציבור שירות של פינוי מוצר ישן בעת רכישת מוצר חשמלי חדש. כעת, אנחנו מתמקדים בהעלאת רמת השירות לתושבים ולרשויות. הורינו לתאגידי המיחזור למנוע זליגת פסולת אלקטרונית לשטחים פתוחים שם היא נשרפת באופן פיראטי, וכן לפקח על מפעלי המיחזור שאליהם מועברת הפסולת האלקטרונית. הורינו לתאגידים אקומיוניטי ומ.א.י להגיע לפריסת תשתית בכל הארץ בתוך 4 שנים, כך שיהיה מוקד איסוף אחד לכל 5,000 איש ומרכז איסוף אחד לפחות לכל 50 אלף איש או ישוב. המשרד ימשיך ויפקח על תאגידי המיחזור לשם יישום החוק באופן מיטבי, עמידה בתנאי הרישיון באופן הסביבתי ביותר ומתן שירות ומימון מקסימלי לתושבים"

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. נוהל הגשת בקשה לגוף יישום מוכר - פסולת אלקטרונית, 05.2018, המשרד להגנ"ס [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה