הרפורמה ברישוי עסקים אושרה! האם כוחו של המשרד להגנ"ס נחלש?
משרד רה"מ ניסה להחליש את כוחו של המשרד להגנ"ס, אלקין התנגד וביקש דיון דחוף בישיבת השרים. בסופו של דבר החוק אושר. כל הפרטים על הקרב מאחורי הקלעים: האם התקבלה התנגדות המשרד להגנ"ס לתיקון סעיף 12? ומה יהיו סמכויותיה של הוועדה המייעצת?
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 10/7/2018

מליאת הכנסת אישרה השבוע את הרפורמה ברישוי עסקים לאחר מרתון של דיונים בוועדת הפנים והגנת הסביבה ואף בוועדת השרים לענייני חקיקה, לאחר בקשה לדיון דחוף שהעלה השר להגנ"ס ח"כ זאב אלקין שהביע התנגדות למספר סעיפים שהחלישו לכאורה את המשרד להגנ"ס. על פי תיקון החוק כשני שלישים מהעסקים יוכלו לקבל רישיון עסק על פי תצהיר בלבד, בלי להמתין לאישור הרשויות. כמו כן, הוארך תוקף הרישיונות ורוב העסקים יקבלו רישיון לצמיתות או ל-10-15 שנים, וחלקם ל-5 שנים והקלות נוספות.

המשרד להגנ"ס התנגד. סמכויות הועדה המייעצת נחלשו

המשרד להגנת הסביבה התנגד למספר שינויים שהוכנסו בתיקון להצעת החוק לרישוי עסקים, בטענה שהוא פוגע בסמכויות המשרד בתנאי מתן רישיון עסק. המשרד טען במהלך הדיונים שהתקיימו בוועדה, כי השינויים אמנם אמורים להיטיב עם בעלי העסקים אך עלולים לפגוע בבריאות הציבור והסביבה ולפגוע ביכולת האכיפה של המשרד בשל היעדר משאבים וכ"א מתאימים.

במיוחד התנגד המשרד להגנ"ס לסעיף 12 העוסק בהקמת ועדה מייעצת שתפקידה לבחון את עלות יישום התנאים הסביבתיים ברישיון העסק, כלומר לשלב מבחן רגישות כלכלי בעת קביעת תנאים סביבתיים. בהצעה המקורית, אם הוועדה הייתה מוצאת כי עלות יישום התנאים המוצעים עולה לבעלי העסקים יותר מ-200 מלש"ח, השר הממונה (לצורך העניין השר להגנ"ס) לא יכול היה להחיל את התנאים החדשים.

היות והצדדים לא הגיעו להסכמה בדיונים בוועדה, השר להגנ"ס, ח"כ זאב אלקין, החליט לפנות ל'בורר הראשי', משרד רה"מ, והעביר מכתב בו הוא מבקש לקיים דיון דחוף בנושא בוועדת השרים לענייני חקיקה שהתקיימה ביום ראשון. נוסח המכתב המלא מופיע בהמשך.


כתבות רלוונטיות לנושא:

 1. האם ההצבעה על חוק נימבי תדחה למושב הקיץ של הכנסת? 08.03.2018
 2. חיפה לבג"ץ: לבטל חקיקה המאפשרת למפעלים לעקוף אותנו 15.05.2018
 3. אושרה הצעת החוק לרישוי מפעלי תשתית לאומית, 1.02.2018
 4. ​מידע נוסף על רישוי עסקים | infospot

בסופו של דבר התנגדות המשרד להגנ"ס התקבלה חלקית. הוועדה אומנם תייעץ, אך השר הממונה יכול לא לקבל את המלצותיה. כמו כן הוכנס סעיף שמחריג מפעלים בעלי השפעה סביבתית משמעותית ממנגנון הוועדה המייעצת, כך שהם נותרים תחת מנגנון הרישוי הסביבתי שהיה קיים עד היום.

3 מסלולי רישוי עסקים

הצעת החוק היא חלק מרפורמה שהוביל משרד ראש הממשלה, כך שמעתה יהיו 3 מסלולי רישוי:

 1. מסלול התצהיר: יינתנו 21 יום לרשות המקומית לבדוק אם העסק ואז בעל העסק יגיש תצהיר שעמד בתנאי המפרט ויקבל רישיון עסק.
 2. היתר מקוצר א': תצהיר, ואז 180 יום של רישיון על תנאי, כשהעילות לביטולו הן הפרה של תנאי הרישיון, אי תיקון ליקויים או שינויים בעסק. לאחר 180 יום ייהפך הרישיון לקבוע.
 3. היתר מקוצר ב' (מיועד ל"עסקים מסוכנים"): לאחר הגשת הבקשה הרשות המקומית תודיע אם יש עילה לפסילה על הסף תוך 7 ימים, ותוך 21 יום תיתן תשובה אם יש לה התנגדות. תשלח את הבקשה לנותני הרישיון הרלוונטיים (משרדי ממשלה, כבאות, משטרה), תוך 72 שעות. מיום הגשת התצהיר, במהלך 49 יום העסק עדיין לא ייפתח, והרגולטורים יוכלו לבדוק אותו. לאחר מכן יקבל 180 יום רישיון על תנאי שבסיומם ייהפך הרישיון לקבוע.

ראש וועדת הפנים והגנ"ס, ח"כ יואב קיש, הסביר בכנסת היבט נוסף של הרפורמה: "ניתקנו את הקשר בין הפיקוח על רישוי עסקים לפיקוח על הוראות דין הבנייה, שהיה חסם משמעותי. הגדרנו שרק הפרה, אם היא משמעותית, תגרום לאי-קבלת רישיון עסק. עבירה קטנה יחסית, אפילו אם אינה נאכפת, לא תדרוש זאת."

התייחסויות

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, שמשרדו הוביל את הכנת החוק: "הרעיון הוא שאנו מאמינים בשטח. משרדי הממשלה ויתרו על כוחם כדי לתת לשוק לעבוד ולצמוח. מהו הרגולטור הכי טוב? השוק. הוא יעניש את בעלי העסקים שלא ידעו לשמור על האזרח. העלינו את מיקומה של ישראל בדירוג התחרותיות מהמקום ה-25 למקום ה-17. אני מאמין שכשהרפורמה הזו תיושם, נוכל להגיע לחמישייה הראשונה".

יו"ר הוועדה, ח"כ יואב קיש: "הצעת החוק מהווה שינוי דרמטי, כזה שמתרחש אולי אחת לעשור: בעלי עסקים לא יצטרכו להמתין לנותני האישורים ולא יצטרכו לחשוש מדרישות משתנות. כשני שליש מבעלי העסקים יוכלו לעיין באתר ממשלתי שיפרט את הדרישות מבעל העסק, ולאחר שימלאו אחר הדרישות האחידות, להצהיר שהם עומדים בהן, ולקבל רישיון בלא להמתין לאישור הרגולטור. עם זאת הגברנו את כלי האכיפה של הרגולטור, שיוכל מעתה גם לשלול רישיון במקרים בהם הפר בעל העסק את תנאי הרישיון".

--------

מסמכים רלוונטיים:

 1. מכתב של אלקין למשרד רה"מ, [pdf]
 2. הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון מס' 34) 2018 [pdf]
 3. נוסח תיקון חוק רישוי עסקים, רשומות, 19.07.2018 [pdf]
להמשך קריאת הכתבה המלאה