איזה טכנולוגיות ואתרים אושרו לטיפול בקרקעות המזוהמות של המדינה?
החברה לשירותי איכות הסביבה מפרטת את אופן בחינת החלופות לטיפול בקרקעות המזוהמות ואת רשימת הספקים וטכנולוגיות הטיפול שאושרו
 • מאת: מערכת infospot
 • פורסם בתאריך: 24/7/2017

החברה לשירותי איכות סביבה מפרסמת את רשימת האתרים והטכנולוגיות המאושרות לטיפול בקרקעות מזוהמות במסגרת המגה-פרויקט של שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה. כמו כן, החברה מפרסמת מסמך המפרט את אופן בחירת חלופות הטיפול בקרקעות מזוהמות במסגרת הפרויקט. לפניכם תמצית הדברים.

נזכיר, כי החברה לשירותי איכות הסביבה (חברה ממשלתית הכפופה למשרד להגנ"ס) הוכרזה כמנהלת מטעם המדינה של פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה. הפרויקט כולל חקירת אתרים אותם המדינה מעוניינת לקדם וטיפול בקרקעות מזוהמות שאותרו. פעילות זו מבוצעת בהנחיית ועדת היגוי בין משרדית בה שותפים נציגים מהמשרד להגנ"ס, רשות מקרקעי ישראל (רמ"י), משרד הביטחון ומשרד האוצר.

אופן בחינת חלופות שיקום קרקע מזוהמת

על פי המסמך, לאחר שהסתיים תהליך חקר קרקע החשודה כמזוהמת ונמצא כי היא אכן מזוהמת ומסכנת רצפטורים ציבוריים ויש לטפל בה, ניגשים לבחור את חלופת הטיפול המתאימה ביותר. בחירת חלופת הטיפול נעשית ב 3 שלבים עיקריים:

 1. בחינת החלופות באמצעות החברה לשירותי איכות הסביבה – מפורט בהמשך.
 2. הצגת החלופות הרלוונטיות לטיפול באתר לוועדה המקצועית
 3. הצגת החלופות לוועדת ההיגוי והחלטתה על החלופה הנבחרת

בהתאם להחלטת ועדת ההיגוי תפעל החברה לשירותי איכות הסביבה להתקשר עם ספק מתאים.

בחינת חלופות הטיפול

החברה לשירותי איכות סביבה מפרטת את השיקולים שינחו אותה בבחינת חלופות הטיפול:

 • התאמת החלופה למדיניות המשרד להגנ"ס.
 • מניעת השפעות שליליות נגזרות על הסביבה והציבור, כגון: פליטות לאוויר, זיהום בקרקע, במי תהום או במים עיליים.
 • לוחות זמנים להשלמת השיקום (בהתאם להתחייבויות והנחיות רמ"י)
 • מידת הוודאות שהחלופה שנבחרה תוביל לערכי היעד המבוקשים באתר.
 • עלות השיקום.

המסמך שפורסם מפרט גם את סדר העדיפויות הכללי לבחירת חלופת הטיפול:

 1. אם ערכי זיהום הקרקע מאפשרים השבה או כיסוי באתרי הטמנה, ייבחן ביצוע חפירה ופינוי הקרקע המזוהמת ללא טיפול מקדים.
 2. אם ערכי זיהום הקרקע אינם מאפשרים השבה/כיסוי באתרי הטמנה ללא טיפול מקדים, יבחנו חלופות לטכנולוגיות שיקום (מתוך הרשימה המופיע בהמשך). על פי הדגשים הבאים:
  1. במתחם בו הזמן המיועד לשיקום הינו מפחות משנה, יבחנו רק טכנולוגיות OFFSITE  המפורטות בהמשך.
  2. במקרים בהם מתאפשר זמן טיפול מעל שנה וככל שכמויות הזיהום (יותר ממאות מ"ק קרקע מזוהמת) מצדיקות הקמת מתקן באתר, יפורסם RFI לקבלת הצעות טיפול על בסיסו תיבחן ותבחר חלופה לטיפול.
  3. הליך השיקום מתבצע בהתאם לצרכי הפיתוח ושיווק הקרקע, ברוב האתרים לוחות הזמנים יכתיבו פעולות שיקום מהירות בהן הסבירות לביצוע פעולות שיקום ממושכות באתר היא נמוכה [On Site / In Situ]. בהתאם, הטיפול יסתמך על חפירה ושילוח הקרקע לטיפול באתרים קיימים או מתקני טיפול מרכזיים HUB.
  4. בשל מורכבותם של טיפולי In Situ וחוסר וודאות בתוצאות השיקום עד שלב מאוחר, חלופות טיפול אלו יבחנו ככלל רק במקרים בהם הקרקע לא מיועדת להיחפר כלל או שאין אפשרות לחפור את הקרקע.

רשימת טכנולוגיות ומתקני טיפול לקרקעות מזוהמות

כאמור, פורסמה גם רשימה של טכנולוגיות ומתקני טיפול מאושרים לפרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות של המדינה. הטבלה שפורסמה נחלקת ל 2:

 • טבלה מס' 1 - רשימת מתקני טיפול זמינים לקליטת קרקעות (OFFSITE)
 • טבלה מס' 2 - רשימת טכנולוגיות זמינות לטיפול בקרקעות (ONSITE)

הרשימות יעודכנו מעת לעת באמצעות קולות קוראים, פניות יזומות וכל זאת בכפוף להיתרים, רישיונות ואישורים של המשרד להגנ"ס.

-------------

מסמכים רלוונטיים:

--------------

קישורים רלוונטיים:

 1. לראשונה בישראל: שיקום תרמי של קרקעות מזוהמות, 20.7.2017
 2. איזה טכנולוגיות ישקמו את הקרקעות המזוהמות של משרד הביטחון?, 07.03.2016
 3. לוחות הזמנים והיעדים של פרויקט שיקום הקרקעות המזוהמות, 08.05.2017
 4. מי יממן את שיקום הקרקעות המזוהמות בפריפריה?28.02.2017
 5. האם שיקום קרקעות מזוהמות יקפיץ את ערך הנדל"ן בסמוך? 16.05.2016
 6. מידע נוסף על קרקעות מזוהמות | infospot