2 נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש
נהלים חדשים לביצוע מדידות רעש תעסוקתי נכנסו לתוקף השבוע. פרטים נוספים לפניכם
  • מאת: מערכת infospot
  • פורסם בתאריך: 04/1/2017

מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית של משרד הכלכלה והתעשייה פרסם 2 נהלים חדשים לבדיקות לרעש תעסוקתי שנכנסו לתוקף השבוע.

בדיקות סביבתיות תעסוקתיות לרעש נדרשות על פי תקנות הבטיחות בעבודה (גיהות תעסוקתית ובריאות העובדים ברעש) 1984. בבדיקות אלו מתבצעת הערכה של רמת הרעש אליה נחשפים העובדים בהתאם למטלה אותה הם מבצעים או לתפקידם במקום העבודה.

הנהלים החדשים למדידת רעש תעסוקתי

הנהלים החדשים שפורסמו ונכנסו לתוקף ב 1.1.2017 הם:

רקע לשינוי בנהלי מדידת רעש תעסוקתי

​הנוהל היוצא לביצוע מדידות רעש תעסוקתי נכתב בגרסתו הראשונה בשנת 2004, התבסס על תקן: ISO 9612:1997 acoustics – guidelines for the measurement and assessment of exposure to noise in a working environment.

הנוהל הנכנס מתבסס על תקן: ISO 9612:2009 Acoustics - Determination of occupational noise exposure - Engineering method    עדכני.  נוהל זה הוכן על ידי ועדת מומחים, שמונתה  על ידי מפקחת עבודה ראשית גב' ורדה אדוארדס, ומסקנותיה אושרו על ידה.

במשרד הכלכלה והתעשייה מציינים שהנוהל החדש פשוט יותר ביחס לתקן ISO עליו הוא מבוסס, בשל מורכבותו.

מטרת הנוהל החדש למדידת רעש תעסוקתי

במשרד הכלכלה והתעשייה מסבירים כי ​לתוצאות ניטור רעש תעסוקתי קיימות השלכות מקצועיות ורגולטוריות על בריאות העובד לעניין השיפוט והמסקנות הנוגעות לעוצמת החשיפה, לבקרתה ולמניעתה. יש חשיבות רבה לתכנון ניטור הרעש, בהתאם לגורמים ומשתנים רבים שיש צורך לשלבם באופן מושכל,  על מנת להשיג תוצאות מייצגות ואמינות.

השינויים העיקריים בנוהל הנכנס לעומת הנוהל היוצא

  1. ​הנוהל החדש מחייב לימוד של דפוסי עבודה לצורך תכנון הניטור, בחירת יום העבודה האופייני ובחירת אסטרטגית מדידה מתאימה.
  2. ניטור על פי הנוהל החדש דורש משאבים רבים יותר מהמעבדה המבצעת את הבדיקות, אך מבטיח תוצאות מדויקות ואמינות יותר.

---------------

מסמכים רלוונטיים

  1. נוהל ביצוע בדיקה סביבתית תעסוקתית לרעש, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים [pdf]
  2. נוהל תכנון ניטור רעש תעסוקתי, משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים [pdf] 

קישורים רלוונטיים

  1. מכרז למיפוי מפגעי רעש בערים בישראל, 18.07.2016
  2. הנחיות חדשות למדידת מפגעי רעש סביבתי, 15.03.2015
  3. אפליקציה חדשה למדידת רעש "קהילתית", 13.11.2014
  4. מידע נוסף על מפגעי רעש תעסוקתי | infospot