עדי גמליאל | נתיבי ישראל
מנהל אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 05/3/2020

​עדי גמליאל, מנהל אחריות תאגידית ופיתוח בר קיימא בחברת נתיבי ישראל.

תפקיד בחברה ופעילויות עיקריות:

  1. ניהול תחום האחריות התאגידית והקיימות בחברה מול כלל חטיבות החברה כמו כן מול גופים חיצוניים בארץ ובעולם.
  2. אחריות על תכנון, פיתוח, כתיבה והטמעת תוכניות רב שנתיות בתחום הקיימות והאחריות התאגידית.
  3. פיתוח עיצוב וקידום יוזמות ושיתופי פעולה בתחומי שרשרת אספקה, משתמשי הדרך, ממשל תאגידי, איכות הסביבה, סביבת העסקה מול גופים בארץ ובעולם.
  4. אחריות על איסוף, עיבוד וניתוח נתונים, הסקת מסקנות, כתיבה ופרסום דוחות קיימות שנתיים על פי מתודולוגיהGRI , השתתפות בדירוג מעלה. תוך שיקופם להנהלת החברה ולדירקטוריון.
  5. פיתוח ועיצוב פרויקטים עם כלל חטיבות החברה ליצירת "ערך משותף" על פי הנחיות רשות החברות הממשלתיות.

פרטי קשר:

טלפון: 03-7355929

דוא"ל: Adig@iroads.co.io

למידע על פעילותה של חברת נתיבי ישראל