המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10314
כותרת:
הכנת תכנית אב לאספקת מים ואיסוף שפכים
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מי כרמל
תאריך סגירה:
24/1/2024
תמצית מכרז:

הכנת תכנית אב לאספקת מים ואיסוף שפכים
מועד אחרון להגשה: 24/01/2024 בשעה: 10:00
מספר מכרז: 13/23
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של תאגיד מי כרמל ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: