המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10315
כותרת:
שירותי תברואן
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
עיריית חדרה
תאריך סגירה:
26/12/2023
תמצית מכרז:

שירותי תברואן
מועד אחרון להגשה: 26/12/2023 בשעה: 12:00
מספר מכרז: 109/23
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית חדרה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: