המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10316
כותרת:
תחנת ניטור איכות אוויר
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
חברת חשמל
תאריך סגירה:
13/12/2023
תמצית מכרז:

תחנת ניטור איכות אוויר
מספר המכרז: 1440004695
שם הספק: שושנה ויהודה דדון

קישור למודעת הפרסום: