המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10317
כותרת:
מכירת פירוק ופינוי ציוד מתחנת כוח
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
חברת חשמל
תאריך סגירה:
21/12/2023
תמצית מכרז:

מכירת פירוק ופינוי ציוד מתחנת כוח
מועד אחרון להגשה: 21/12/2023 בשעה: 12:00
מספר מכרז: 1234-23
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של חברת חשמל ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: