המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10318
כותרת:
תחזוקה של מערכות הכלרה לבארות מים
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
מי אביבים - ת"א-יפו
תאריך סגירה:
21/12/2023
תמצית מכרז:

תחזוקה של מערכות הכלרה לבארות מים
שם הספק: טרייטל הנדסה כימית בע"מ

קישור למודעת הפרסום: