המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10319
כותרת:
פינוי פסולת רדיואקטיבית
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
שירותי בריאות כללית
תאריך סגירה:
14/12/2023
תמצית מכרז:

פינוי פסולת רדיואקטיבית
שם הספק: רותם תעשיות בע"מ

קישור למודעת הפרסום: