המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10320
כותרת:
בדיקות חומרים אורגניים למים
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
מכון התקנים
תאריך סגירה:
14/12/2023
תמצית מכרז:

בדיקות חומרים אורגניים למים
שם הספק: מקורות חברת מים בע"מ

קישור למודעת הפרסום: