המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 10321
כותרת:
בדיקות מיקרוביאליות למים
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
מכון התקנים
תאריך סגירה:
14/12/2023
תמצית מכרז:

בדיקות מיקרוביאליות למים
שם הספק: מעבדות מילודע אנד מיגל בע"מ

קישור למודעת הפרסום: