המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 3428
כותרת:
שימוש במיכל ובתשתיות במסוף הכימיקלים
סוג הפריט:
בקשה לקבלת מידע RFI
גוף מפרסם :
חברת נמלי ישראל
תאריך סגירה:
28/2/2018
תמצית מכרז:

שימוש במיכל ובתשתיות נלוות במסוף הכימיקלים הצפוני בנמל חיפה
מועד אחרון להגשה: 28/02/2018 עד השעה 12:00
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של חברת נמלי ישראל ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: