המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 5080
כותרת:
2 דחסניות אשפה אינטגרליות
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
בית חולים הלל יפה
תאריך סגירה:
18/2/2020
תמצית מכרז:

2 דחסניות אשפה אינטגרליות
מועד אחרון להגשה: 18/02/2020 עד השעה 13:00
מספר מכרז: 1/2020
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של בית חולים הלל יפה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: