המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 6080
כותרת:
טיפול בפסולת למחזור
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה אזורית חוף השרון
תאריך סגירה:
20/2/2020
תמצית מכרז:

טיפול בפסולת למחזור
מועד אחרון להגשה: 20/02/2020 עד השעה 12:00
מספר מכרז: 18/2020
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה אזורית חוף השרון ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: