המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 6082
כותרת:
רכישת מפזרת קומפוסט
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
משרד החקלאות
תאריך סגירה:
28/1/2020
תמצית מכרז:

רכישת מפזרת קומפוסט
שם הספק: לנגוס שרותים טכניים וחקלאיים בע"מ

קישור למודעת הפרסום: