המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 6083
כותרת:
פיתוח מוצרי הדברה ירוקים
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
משרד החקלאות
תאריך סגירה:
28/1/2020
תמצית מכרז:

פיתוח מוצרי הדברה ירוקים
שם הספק: אוניברסיטת תל-אביב - הנדסאים
היקף כספי: 185,000 ₪

קישור למודעת הפרסום: