המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 6085
כותרת:
כיול תחנות ניטור
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
מועצה תעשייתית נאות חובב
תאריך סגירה:
04/2/2020
תמצית מכרז:

כיול תחנות ניטור
שם הספק: "יואב גבריאלי"

קישור למודעת הפרסום: