המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7151
כותרת:
הצטרפות למאגר יועצים בתחום: קרקע, בטיחות, פסולת, סביבה
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
עיריית מעלות תרשיחא
תאריך סגירה:
20/4/2021
תמצית מכרז:

הצטרפות למאגר יועצים בתחום: קרקע, בטיחות, פסולת, סביבה
תאריך אחרון להגשה:20/04/2021   בשעה:13:00
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית מעלות תרשיחא ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: