המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7154
כותרת:
אחזקת מתקני טיהור שפכים
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה אזורית גליל תחתון
תאריך סגירה:
21/4/2021
תמצית מכרז:

אחזקת תחנות שאיבה לביוב, מתקני טיהור שפכים ורשת הביוב
תאריך אחרון להגשה:21/04/2021  שעה: 12:00  
מספר מכרז: 17/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה אזורית הגליל התחתון ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: