תאור פריט מספר 7156
כותרת:
תכנון משק החשמל
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
חברת ניהול המערכת
תאריך סגירה:
09/5/2021
תמצית מכרז:

תכנון משק החשמל
תאריך אחרון להגשה: 09/05/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של חברת ניהול המערכת ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: