המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7160
כותרת:
ניקוי בריכות שאינן מי שתייה
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מקורות חברת מים בע"מ
תאריך סגירה:
11/5/2021
תמצית מכרז:

ניקוי בריכות שאינן מי שתייה
תאריך אחרון להגשה:11/05/2021   בשעה:12:00
מספר מכרז:  2021 – 16 / ש
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מקורות ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: