המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7162
כותרת:
מכירת שמנים משומשים
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
חברת חשמל
תאריך סגירה:
04/5/2021
תמצית מכרז:

מכירת שמנים משומשים
תאריך אחרון להגשה:04/05/2021   בשעה:11:00
מספר מכרז:  103198460
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של חברת חשמל ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: