המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7163
כותרת:
טיפול בפסולת אריזות פלסטיק
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה מקומית גן יבנה
תאריך סגירה:
09/5/2021
תמצית מכרז:

טיפול בפסולת אריזות פלסטיק
תאריך אחרון להגשה:09/05/2021   בשעה:14:00
מספר מכרז: 2 2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה מקומית גן יבנה ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: