המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7165
כותרת:
שיקום מחצבה
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
הקרן לשיקום מחצבות
תאריך סגירה:
29/4/2021
תמצית מכרז:

שיקום מחצבה
תאריך אחרון להגשה:29/04/2021   בשעה:12:00
מספר מכרז: 234/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של הקרן לשיקום מחצבות ולפעול על-פיהם 

קישור למודעת הפרסום: