המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7167
כותרת:
פינוי מים ושמנים
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
תשתיות נפט ואנרגיה (תש"ן)
תאריך סגירה:
25/4/2021
תמצית מכרז:

פינוי מים ושמנים
מספר המכרז: 21/097
שם הספק: חברה להובלת דלק

 

קישור למודעת הפרסום: