המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7481
כותרת:
יוזמות או פרויקטים לשמירה על הסביבה
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
עיריית נתניה
תאריך סגירה:
14/10/2021
תמצית מכרז:

יוזמות או פרויקטים לשמירה על הסביבה
תאריך אחרון להגשה: 14/10/2021 
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית נתניה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: