המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7482
כותרת:
הקמה ותפעול מתקן מחזור לפסולת ‏בניין
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
החברה הכלכלית לוד
תאריך סגירה:
24/10/2021
תמצית מכרז:

הקמה ותפעול מתקן מחזור לפסולת ‏בניין
תאריך אחרון להגשה: 24/10/2021  בשעה: 15:00
מכרז מס' : 08/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של החברה הכלכלית לוד ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: