המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7484
כותרת:
דיגום מים וביצוע בדיקות מעבדה למים
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
קופת חולים כללית
תאריך סגירה:
17/10/2021
תמצית מכרז:

דיגום מים וביצוע בדיקות מעבדה למים
תאריך אחרון להגשה: 17/10/2021  בשעה: 12:00
מכרז מס' : 90-112/21
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של קופת חולים כללית ולפעול על-פיהם
 

קישור למודעת הפרסום: