המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7485
כותרת:
הצטרפות למאגר יועצים בתחומי איכות הסביבה
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
עיריית ירושלים
תאריך סגירה:
07/10/2021
תמצית מכרז:

הצטרפות למאגר יועצים בתחומי איכות הסביבה
תאריך אחרון להגשה: 07/10/2021  בשעה: 12:00
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית ירושלים ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: