המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7490
כותרת:
שדרוג מרכזי מחזור
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
מועצה אזורית גזר
תאריך סגירה:
04/10/2021
תמצית מכרז:

שדרוג מרכזי מחזור 
תאריך אחרון להגשה: 04/10/2021  בשעה: 13:00
מכרז מס' : 21/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של מועצה אזורית גזר ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: