המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7492
כותרת:
מכירה ופינוי של אפר פחם
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
חברת חשמל
תאריך סגירה:
19/9/2021
תמצית מכרז:

מכירה ופינוי של אפר פחם
מספר מכרז: 103282020

קישור למודעת הפרסום: