המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7495
כותרת:
סקר התנהגות משקי בית פסולת, אנרגיה וניידות
סוג הפריט:
פטור ממכרז
גוף מפרסם :
המשרד להגנת הסביבה
תאריך סגירה:
04/10/2021
תמצית מכרז:

סקר התנהגות משקי בית פסולת, אנרגיה וניידות
מספר המכרז: 4000539038
שם הספק: OECD

קישור למודעת הפרסום: