המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7496
כותרת:
הצטרפות למאגר יועצים של חינוך סביבתי וקיימות
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
עיריית ראשל"צ
תאריך סגירה:
14/10/2021
תמצית מכרז:

הצטרפות למאגר יועצים של חינוך סביבתי וקיימות
תאריך אחרון להגשה: 14/10/2021  בשעה: 12:00
מכרז מס' : 12.18/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית ראשון לציון ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: