המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7497
כותרת:
שירותי יועץ ניקוז
סוג הפריט:
מכרז
גוף מפרסם :
עיריית באקה אל גרבייה
תאריך סגירה:
30/9/2021
תמצית מכרז:

שירותי יועץ ניקוז
תאריך אחרון להגשה: 30/09/2021  בשעה: 13:00
מכרז מס' : 35/2021
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של עיריית באקה אל גרבייה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: