המכרז לא רלוונטי

תאור פריט מספר 7500
כותרת:
הקמת חממה טכנולוגית עם החברה לשירותי איכות הסביבה
סוג הפריט:
קול קורא
גוף מפרסם :
החברה לשירותי איכות הסביבה
תאריך סגירה:
19/9/2021
תמצית מכרז:

הקמת חממה טכנולוגית עם החברה לשירותי איכות הסביבה
תאריך אחרון להגשה: 19/09/2021  בשעה: 14:00
באחריות המציעים לבדוק את פרטי המכרז באתר האינטרנט של החברה לשירותי איכות הסביבה ולפעול על-פיהם

קישור למודעת הפרסום: