זיהום אוויר מתעשייה - רקע כללי
איזה גזים נפלטים? המזהמים העיקריים
 • מאת: מערכת Infospot
 • פורסם בתאריך: 23/6/2013

זיהום אוויר מתעשיה - מאפיינים

בניגוד לדעה הרווחת, התעשיה תורמת רק כרבע מזיהום האוויר בישראל. הציבור נוהג לחשוב שהתעשיה היא המזהם העיקרי, כנראה בגלל התמונה השחוקה של ארובות תעשייתיות שפולטות עשן.  זיהום אוויר מתעשיה מאופיין בפליטה מרובה ממספר מצומצם של מוקדים (ביחס לזיהום אוויר מתחבורה למשל) - דבר שמגביר את אפשרות השליטה על מקורות הפליטה, הטיפול בהם וכתוצאה מכך גם צמצום של רמת הזיהום מהתעשיה - דבר שאכן מתבצע בשנים האחרונות, בעקבות יישום חוק אוויר נקי, והגברת המודעות לנושא.

הרכב האוויר

 • כ - 78% חנקן (N2)
 • כ - 21% חמצן (O2)
 • כ - 0.93% ארגון (Ar)
 • כ - 0.03% פחמן דו חמצני (CO2)
 • פחות מעשירית האחוז של גזים נוספים - חלקם נחשבים מזהמים.

מה זה גז מזהם?

התפיסה הנפוצה היא שגז מזהם הוא כזה כאשר הוא מסוכן לבריאות האדם.

המזהמים

נחלקים לשתי קבוצות עיקריות:

 • גזים:
  1. תחמוצות גפרית (Sox): בעיקר SO2
  2. תחמוצות חנקן (NOx): בעיקר N2O (לכשעצמו לא הוכח כפוגע בבריאות, אך נחשב ל"מבשר" אוזון - הסבר בהמשך)
  3. פחמן חד חמצני: CO
  4. אוזון: O3 (מזהם שניוני)
  5. תרכובות פחממניות נדיפות: VOC's
  6. עופרת, כספית ועוד.
 • חלקיקים:
  • קטנים: 0-2.5 מיקרומטר
  • גדולים: 2.5 - 10 מיקרומטר

תגיות: זיהום אוויר , תעשיה ,