ארועים - יום שלישי 06 פברואר 2024 לכל האירועים >

יום שלישי, 6 פברואר, 2024 | 13:00
בוועדה לפיקוח על הקרן לאזרחי ישראל בכנסת יתקיים דיון: מעבר מייצור חשמל בפחם לגז טבעי
יום שלישי, 6 פברואר, 2024 | 13:00
בועדת הפנים והגנת הסביבה בכנסת יתקיים דיון: רישוי סביבתי משולב
יום שלישי, 6 פברואר, 2024 | 14:30
בטכניון תתקיים הרצאה: ניטור פרמטרים סביבתיים בחישה מרחוק