אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת
החל ממאי 2015 המשרד להגנ"ס מנפיק אישור מנהל רוחבי למתקני טיפול בפסולת מסוכנת המייתר את הצורך בקבלת אישור נפרד עבור כל משלוח פסולת מסוכנת. לפניכם רשימת המפעלים שקיבלו אישור מנהל רוחבי
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 09/2/2019

באופן היסטורי, החברה הממשלתית "החברה לשרותי איכות סביבה" וקבלן המשנה שלה - מתקן השריפה של אקוסול היו בעלות אישור מנהל רוחבי קבוע לקליטת פסולת מסוכנת, שמשמעותו כי כל יצרן פסולת מסוכנת (מפעל/מעבדה/עסק וכו') יכול לשלוח אליהן פסולת מסוכנת, מבלי לקבל על כך אישור מראש מהמשרד להגנ"ס. מנגד, כל משלוח פסולת מסוכנת למתקן טיפול פרטי דרש אישור מראש מהמשרד להגנ"ס, דרישה שהגבירה את העומס הבירוקרטי על המתקנים הפרטיים ויצרה חוסר שיוויון בתחרות בינהם לחברה הממשלתית.

מסיבות אלה ונוספות, המשרד להגנ"ס הכריז בשנת 2015 על רפורמה בענף הפסולת המסוכנת, שחלקה עסק במתן אישורי מנהל רוחביים גם למתקני הטיפול האחרים. כך החל ממאי 2015 החל המשרד להגנת הסביבה לחלק אישורי מנהל רוחביים שמייתרים את אישור הבקשה מראש עבור כל משלוח פסולת. 

לפניכם רשימת אישורי המנהל הרוחביים למתקני טיפול בפסולת מסוכנת נכון לתאריך העדכון האחרון (09.2018):

שם המפעל ​סקטור כניסת ההיתר לתוקף​ תום תוקף ההיתר קישור
אקוכם אריזות
שפכים מינרל
​22.01.2019
​22.01.2019
23.01.2020
23.01.2020
קישור
קישור
טביב תרסיסים
נורות פלורסנט
סוללות
27.06.2019
27.06.2019
27.06.2019
​​01.07.2020
01.07.2020
31.05.2020
קישור
קישור
קישור
עלה שירותי אקולוגיה אריזות ​
בוצות
תרסיסים
נורות פלורסנט
שרפים ועמ פחם
21.07.2019​
04.09.2018
21.07.2019
21.07.2019
21.07.2019
​28.07.2020
04.09.2019
28.07.2020
28.07.2020
28.07.2020
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
אלקון מרכז מחזור שפכי תעשייה​
בוצות
23.12.2018
23.12.2018
​25.12.2019
25.12.2019
קישור
קישור
מ.י.ש שיווק וסחר שפכים מינרליים ואמולסיות​ 16.05.2019​ ​19.05.2020 קישור
דור כימיקלים ממסים 10.04.2018 10.04.2019 קישור
דור אקולוגיה ממסים 02.10.2018 10.10.2019 קישור
נשר (מלט) שריפה בכבשן 14.02.2019 20.02.2020 קישור
אקואויל חיפה שמנים ואמולסיות
אנאורגניים
28.06.2018
28.06.2018
04.12.2019
04.12.2019
קישור
קישור
דלקסן דימונה ממסים 21.01.2019​ 22.01.2020 קישור
ד. בשן אריזות​ 05.05.2019 ​05.11.2019 קישור
מ.ט.א מיחזור ממסים​ 27.06.2019 23.12.2019 קישור
פולקום אריזות​
גלילי גז
תרסיסים
24.03.2019
28.02.2019
24.03.2019
​25.03.2020
22.03.2020
25.03.2020
קישור
קישור
קישור
GES שפכים אנארוגניים 21.07.2019 07.08.2020 קישור
הקורנס מצברים ועופרת 07.02.2019 11.02.2020 קישור
EMS מתכות ואלקטרונית
סוללות
31.01.2019
31.01.2019
31.01.2020
31.01.2020
קישור
קישור
נומינור אבץ 01.07.2019 05.07.2020 קישור
ננוספאן קולחים ממטש תע 02.12.2018 01.01.2020 קישור
ש.ד. מיחזור אמולסיות​ 28.02.2019 01.04.2019 קישור
דיפוכם עמגל שפכים אנאורגניים​ 02.12.2018 04.12.2019 קישור
אורמידן שפכים מינרליים 21.07.2019 24.07.2020 קישור
ס.ו פיתוח ויזמות סודה קאוסטית ופוטש 01.04.2018 01.04.2019 קישור
פז שמנים מפרידי דלק שמן 10.01.2019 09.09.2019 קישור
טלוס זיקוק שמן מפרידי דלק שמן 10.01.2019 25.12.2019 קישור
גרין אויל אנרגיה מפרידי דלק שמן 10.01.2019 28.10.2019 קישור
אולשק מחזור מתכות ואלקטרוני 07.02.2019 08.02.2020 קישור
אקומדיקל תרסיסים
נורות פלורסנט
מסנני שמן
אריזות
05.03.2019
05.05.2019
05.03.2019
05.03.2019
07.03.2020
07.03.2020
07.03.2020
07.03.2020
קישור
קישור
קישור
קישור
ריסייטק כרמיאל חומצות
שפכים אנאורגנים
14.02.2019
14.02.2019
19.02.2020
20.02.202
קישור
קישור
ריאקטיב חריש פחם פעיל 27.06.2019 28.06.2020 קישור
מכרות תמנע חומצות וצורב אמוניקלי 30.06.2019 02.12.2019 קישור

----------------

קישורים רלוונטיים

  1. אישור מנהל רוחבי לעלה שירותי אקולוגיה, 09.04.2017.
  2. אישור מנהל רוחבי לאקוכם, 30.10.2016
  3. אישור מנהל רוחבי למפעל אלקון החדש, 30.04.2017
  4. אישור מנהל רוחבי למיש, 15.01.2017
  5. יריית הפתיחה בתחרות בשוק פסולת מסוכנת: מתקן ראשון עם אישור מנהל רוחבי, 10.05.2015
  6. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
  7. פסולת מסוכנת | infospot

------------

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: