אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת
החל ממאי 2015 המשרד להגנ"ס מנפיק אישור מנהל רוחבי למתקני טיפול בפסולת מסוכנת המייתר את הצורך בקבלת אישור נפרד עבור כל משלוח פסולת מסוכנת. לפניכם רשימת המפעלים שקיבלו אישור מנהל רוחבי
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 15/8/2020

באופן היסטורי, החברה הממשלתית "החברה לשרותי איכות סביבה" וקבלן המשנה שלה - מתקן השריפה של אקוסול היו בעלות אישור מנהל רוחבי קבוע לקליטת פסולת מסוכנת, שמשמעותו כי כל יצרן פסולת מסוכנת (מפעל/מעבדה/עסק וכו') יכול לשלוח אליהן פסולת מסוכנת, מבלי לקבל על כך אישור מראש מהמשרד להגנ"ס. מנגד, כל משלוח פסולת מסוכנת למתקן טיפול פרטי דרש אישור מראש מהמשרד להגנ"ס, דרישה שהגבירה את העומס הבירוקרטי על המתקנים הפרטיים ויצרה חוסר שיוויון בתחרות בינהם לחברה הממשלתית.

מסיבות אלה ונוספות, המשרד להגנ"ס הכריז בשנת 2015 על רפורמה בענף הפסולת המסוכנת, שחלקה עסק במתן אישורי מנהל רוחביים גם למתקני הטיפול האחרים. כך החל ממאי 2015 החל המשרד להגנת הסביבה לחלק אישורי מנהל רוחביים שמייתרים את אישור הבקשה מראש עבור כל משלוח פסולת. 

לפניכם רשימת אישורי המנהל הרוחביים למתקני טיפול בפסולת מסוכנת נכון לתאריך העדכון האחרון (06.2020):

אישור מנהל רוחבי לתחנות מעבר - ליצרנים עד 50 טון בשנה

שם תחנת המעבר ​סוג פסולת כניסת ההיתר לתוקף​ מיקום קישור
טביב
טביב אקומדיקל
כל הסוגים של יצרן עד 50 טון 15.12.2020 פתח תקוה
מעלה אפריים
קישור
קישור
עלה שירותי אקולוגיה כל הסוגים של יצרן עד 50 טון 09.07.2020 קריית גת קישור

אישור מנהל רוחבי לפי סוג פסולת

שם המפעל ​סוג פסולת כניסת ההיתר לתוקף​ תום תוקף ההיתר קישור
טביב
(אקוכם, אקומדיקל)
שפכים מינרל
תרסיסים
נורות פלורסנט
מסנני שמן
אריזות
בוצת צבע
סמרטוט ובדים
סוללות
אמולסיות
פחם פעיל
​21.01.2020
03.03.2020
03.03.2020
03.03.2020
15.12.2020
08.03.2020
08.03.2020
31.05.2020
15.12.2020
15.12.2020
23.01.2021
​08.03.2021
08.03.2021
08.03.2021
08.03.2021
08.03.2021
08.03.2021
30.04.2021
08.03.2021
08.03.2021
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
עלה שירותי אקולוגיה אריזות ​
בוצות
תרסיסים
נורות פלורסנט
שרפים ועמ פחם
סוללות ליתיום
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
14.12.2020
​30.07.2021
04.09.2021
30.07.2021
30.07.2021
30.07.2021
30.07.2021
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
אלקון מרכז מחזור שפכי תעשייה​
בוצות
23.12.2020
23.12.2020
24.03.2021
24.03.2021
קישור
קישור
מ.י.ש שיווק וסחר שפכים מינרליים ואמולסיות​ 23.12.2020 ​21.05.2021 קישור
נשר (מלט) שריפה בכבשן 11.08.2020 21.02.2021 קישור
גרינאל אקולוגיה מסנני שמן 24.11.2020 27.01.2022 קישור
דלקסן דימונה ממסים 21.01.2020 22.01.2021 קישור
ד. בשן אריזות​ 03.01.2021 ​06.11.2021 קישור
דור אקולוגיה ממסים 09.12.2020 30.03.2021 קישור
מ.ט.א מיחזור ממסים​ 23.12.2020 24.03.2021 קישור
פולקום אריזות​
גלילי גז
תרסיסים
31.05.2020
31.05.2020
31.05.2020
​25.03.2021
25.03.2021
25.03.2021
קישור
קישור
קישור
אקואויל חיפה שפכים מינרליים ואמולסיות
שפכים אנאורגני
03.12.2020

03.12.2020
14.02.2021

14.02.2021
קישור

קישור
GES שפכים אנארוגני 06.01.2021 17.03.2021 קישור
הקורנס מצברים ועופרת 11.02.2020 12.02.2021 קישור
EMS מתכות ואלקטרונית
סוללות
30.01.2020
31.03.2020
03.02.2021
28.02.2021
קישור
קישור
נומינור אבץ 01.07.2019 24.01.2021 קישור
אורמידן שפכים מינרליים 05.01.2021 30.06.2021 קישור
ס.ו פיתוח ויזמות סודה קאוסטית ופוטש 23.12.2020 25.03.2021 קישור
אולשק מחזור מתכות ואלקטרוני 30.01.2020 30.04.2021 קישור
ריסייטק כרמיאל חומצות
שפכים אנאורגני
שפכים מינרלים
דטרגנטים וסבון
18.02.2020
18.02.2020
18.02.2020
18.02.2020
21.02.2021
21.02.2021
21.02.2021
21.02.2021
קישור
קישור
קישור
קישור
ריאקטיב חריש פחם פעיל 30.06.2020 18.01.2021 קישור
אקולין ביודיזל מפרידי דלק שמן 24.12.2020 31.03.2021 קישור
מכרות תמנע חומצות וצורב אמוניקלי 02.12.2020 10.02.2021 קישור

----------------

קישורים רלוונטיים

  1. אישור מנהל רוחבי לעלה שירותי אקולוגיה, 09.04.2017.
  2. אישור מנהל רוחבי לאקוכם, 30.10.2016
  3. אישור מנהל רוחבי למפעל אלקון החדש, 30.04.2017
  4. אישור מנהל רוחבי למיש, 15.01.2017
  5. יריית הפתיחה בתחרות בשוק פסולת מסוכנת: מתקן ראשון עם אישור מנהל רוחבי, 10.05.2015
  6. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
  7. פסולת מסוכנת | infospot

------------

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: