רשימה: אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת
לפניכם רשימת מתקני הטיפול שקיבלו אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת מטעם המשרד להגנ"ס. האישור הרוחבי מייתר את הצורך בקבלת אישור נפרד עבור כל משלוח פסולת מסוכנת
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 01/1/2023

באופן היסטורי, החברה הממשלתית "החברה לשרותי איכות סביבה" וקבלן המשנה שלה - מתקן השריפה של אקוסול היו בעלות אישור מנהל רוחבי קבוע לקליטת פסולת מסוכנת, שמשמעותו כי כל יצרן פסולת מסוכנת (מפעל/מעבדה/עסק וכו') יכול לשלוח אליהן פסולת מסוכנת, מבלי לקבל על כך אישור מראש מהמשרד להגנ"ס. מנגד, כל משלוח פסולת מסוכנת למתקן טיפול פרטי דרש אישור מראש מהמשרד להגנ"ס, דרישה שהגבירה את העומס הבירוקרטי על המתקנים הפרטיים ויצרה חוסר שיוויון בתחרות בינהם לחברה הממשלתית.

מסיבות אלה ונוספות, המשרד להגנ"ס הכריז בשנת 2015 על רפורמה בענף הפסולת המסוכנת, שחלקה עסק במתן אישורי מנהל רוחביים גם למתקני הטיפול האחרים. כך החל ממאי 2015 החל המשרד להגנת הסביבה לחלק אישורי מנהל רוחביים שמייתרים את אישור הבקשה מראש עבור כל משלוח פסולת. 

לפניכם רשימת אישורי המנהל הרוחביים למתקני טיפול בפסולת מסוכנת נכון לתאריך העדכון האחרון (01.2023):

אישור מנהל רוחבי לתחנות מעבר

שם תחנת המעבר ​סוג פסולת כניסת ההיתר לתוקף​ מיקום קישור
טביב
טביב אקומדיקל
כל הסוגים של יצרן עד 50 טון 15.12.2020 פתח תקוה
מעלה אפריים
קישור
קישור
עלה שירותי אקולוגיה כל הסוגים של יצרן עד 50 טון 09.07.2020 קריית גת קישור
אלקון כל הסוגים של יצרן עד 50 טון 20.09.2022 נאות חובב קישור

רשימת אישורי מנהל רוחביים

שם המפעל ​סוג פסולת תאריך פרסום תום תוקף ההיתר קישור
טביב
(אקוכם, אקומדיקל)

שפכים מינרל
תרסיסים
נורות פלורסנט
מסנני שמן
אריזות
בוצת צבע
סמרטוט ובדים
אמולסיות
פחם פעיל
גלילי גז

02.05.2023
20.06.2022
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023

25.01.2025
08.06.2023
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
עלה שירותי אקולוגיה אריזות ​
בוצות
תרסיסים
נורות פלורסנט
שרפים ופחם
גלילי גז
01.08.2023
01.08.2023
01.08.2023
01.08.2023
01.08.2023
01.08.2023
02.08.2024
02.08.2024
02.08.2024
02.08.2024
02.08.2024
02.08.2024
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
אלקון מרכז מחזור שפכי תעשייה​
בוצות
10.01.2024
10.01.2024
10.01.2025
10.01.2025
קישור
קישור
מ.י.ש שיווק וסחר שפכים מינרליים ואמולסיות​ 21.05.2023 21.05.2024 קישור
נשר (מלט) פסולת אורגנית
פסולת אנאורגני
24.02.2023
24.02.2023
25.02.2024
25.02.2024
קישור
קישור
גרינאל אקולוגיה מסנני שמן
שפכים מינרליים
24.03.2023
20.04.2023
17.10.2024
17.10.2024
קישור
קישור
דלקסן דימונה ממסים 25.01.2023 26.01.2024 קישור
ד. בשן עכו אריזות​ 26.12.2021 26.12.2023 קישור
ד.בשן חיפה אריזות 01.01.2023 15.12.2023 קישור
דור אקולוגיה ממסים 26.09.2023 14.10.2024 קישור
מ.ט.א מיחזור ממסים​ 26.12.2022 26.12.2023 קישור
פולקום אריזות​
גלילי גז
תרסיסים
30.03.2023
30.03.2023
30.03.2023
30.03.2024
30.03.2024
30.03.2024
קישור
קישור
קישור
אקואויל חיפה שפכים אנאורגני
אריזות
שפכים מינרלים
05.12.2022
26.01.2023
05.12.2021
05.12.2023
05.12.2023
05.12.2023
קישור
קישור
קישור
GES שפכים אנארוגני 15.08.2023 08.08.2024 קישור
הקורנס מצברים ועופרת 10.02.2023 13.02.2025 קישור
EMS מתכות וסוללות 06.02.2024 05.02.2025 קישור
נומינור מתכות ופסולת אלקטרונית 23.01.2022 04.11.2023 קישור
אורמידן שפכים מינרליים 21.06.2022 08.06.2023 קישור
ס.ו פיתוח ויזמות חומצות ובסיסים 13.08.2023 09.08.2024 קישור
אולשק מחזור מתכות ואלקטרוני 31.10.2021 04.05.2023 קישור
ריסייטק כרמיאל חומצות
שפכים מינרלים
שפכים תעשייתי
פסולת אורגנית
06.04.2023
06.04.2023
06.04.2023
06.04.2023
06.04.2024
06.04.2024
06.04.2024
06.04.2024
קישור
קישור
קישור
קישור
ריאקטיב חריש פחם פעיל 19.02.2024 18.02.2025 קישור
מכרות תמנע חומצות וצורב אמוניקלי 04.12.2022 04.12.2023 קישור
שובל נשר אריזות 02.08.2023 16.07.2024 קישור
ליקוויד גז גלילי גז 28.07.2022 01.08.2023 קישור
אולטרייד מחזור סוללות 05.12.2023 23.02.2025 קישור
אחים פולק קררים 25.08.2023 25.08.2024 קישור
בטרי סוללות 22.02.2024 04.12.2024 קישור
גרין סטרים ממסים 28.01.2024 28.01.2025 קישור
טל אור אקולוגיה חומצות 22.05.2023 17.02.2025 קישור
נגב אקולוגיה שפכים מינרלים 20.04.2023 14.07.2024 קישור

----------------

קישורים רלוונטיים

  1. אישור מנהל רוחבי לעלה שירותי אקולוגיה, 09.04.2017.
  2. אישור מנהל רוחבי לאקוכם, 30.10.2016
  3. אישור מנהל רוחבי למפעל אלקון החדש, 30.04.2017
  4. אישור מנהל רוחבי למיש, 15.01.2017
  5. יריית הפתיחה בתחרות בשוק פסולת מסוכנת: מתקן ראשון עם אישור מנהל רוחבי, 10.05.2015
  6. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
  7. פסולת מסוכנת | infospot

------------

חברות לניהול וטיפול בפסולת מסוכנת: