רשימה: אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת
לפניכם רשימת מתקני הטיפול שקיבלו אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת מטעם המשרד להגנ"ס. האישור הרוחבי מייתר את הצורך בקבלת אישור נפרד עבור כל משלוח פסולת מסוכנת
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 01/1/2023

באופן היסטורי, החברה הממשלתית "החברה לשרותי איכות סביבה" וקבלן המשנה שלה - מתקן השריפה של אקוסול היו בעלות אישור מנהל רוחבי קבוע לקליטת פסולת מסוכנת, שמשמעותו כי כל יצרן פסולת מסוכנת (מפעל/מעבדה/עסק וכו') יכול לשלוח אליהן פסולת מסוכנת, מבלי לקבל על כך אישור מראש מהמשרד להגנ"ס. מנגד, כל משלוח פסולת מסוכנת למתקן טיפול פרטי דרש אישור מראש מהמשרד להגנ"ס, דרישה שהגבירה את העומס הבירוקרטי על המתקנים הפרטיים ויצרה חוסר שיוויון בתחרות בינהם לחברה הממשלתית.

מסיבות אלה ונוספות, המשרד להגנ"ס הכריז בשנת 2015 על רפורמה בענף הפסולת המסוכנת, שחלקה עסק במתן אישורי מנהל רוחביים גם למתקני הטיפול האחרים. כך החל ממאי 2015 החל המשרד להגנת הסביבה לחלק אישורי מנהל רוחביים שמייתרים את אישור הבקשה מראש עבור כל משלוח פסולת. 

לפניכם רשימת אישורי המנהל הרוחביים למתקני טיפול בפסולת מסוכנת נכון לתאריך העדכון האחרון (01.2023):

אישור מנהל רוחבי לתחנות מעבר

שם תחנת המעבר ​סוג פסולת כניסת ההיתר לתוקף​ מיקום קישור
טביב
טביב אקומדיקל
כל הסוגים של יצרן עד 50 טון 15.12.2020 פתח תקוה
מעלה אפריים
קישור
קישור
עלה שירותי אקולוגיה כל הסוגים של יצרן עד 50 טון 09.07.2020 קריית גת קישור
אלקון כל הסוגים של יצרן עד 50 טון 20.09.2022 נאות חובב קישור

רשימת אישורי מנהל רוחביים

שם המפעל ​סוג פסולת תאריך פרסום תום תוקף ההיתר קישור
טביב
(אקוכם, אקומדיקל)

שפכים מינרל
תרסיסים
נורות פלורסנט
מסנני שמן
אריזות
בוצת צבע
סמרטוט ובדים
אמולסיות
פחם פעיל
גלילי גז

02.05.2023
20.06.2022
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023

25.01.2025
08.06.2023
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
08.06.2024
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
עלה שירותי אקולוגיה אריזות ​
בוצות
תרסיסים
נורות פלורסנט
שרפים ופחם
28.07.2022
28.07.2022
29.07.2021
28.07.2022
28.07.2022
28.07.2023
28.07.2023
29.07.2022
28.07.2023
28.07.2023
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
אלקון מרכז מחזור שפכי תעשייה​
בוצות
27.12.2022
27.12.2022
26.12.2023
26.12.2023
קישור
קישור
מ.י.ש שיווק וסחר שפכים מינרליים ואמולסיות​ 21.05.2023 21.05.2024 קישור
נשר (מלט) פסולת אורגנית
פסולת אנאורגני
24.02.2023
24.02.2023
25.02.2024
25.02.2024
קישור
קישור
גרינאל אקולוגיה מסנני שמן 24.03.2023 17.10.2024 קישור
דלקסן דימונה ממסים 25.01.2023 26.01.2024 קישור
ד. בשן עכו אריזות​ 26.12.2021 26.12.2023 קישור
ד.בשן חיפה אריזות 01.01.2023 15.12.2023 קישור
דור אקולוגיה ממסים 10.10.2022 14.10.2023 קישור
מ.ט.א מיחזור ממסים​ 26.12.2022 26.12.2023 קישור
פולקום אריזות​
גלילי גז
תרסיסים
30.03.2023
30.03.2023
30.03.2023
30.03.2024
30.03.2024
30.03.2024
קישור
קישור
קישור
אקואויל חיפה שפכים אנאורגני
אריזות
שפכים מינרלים
05.12.2022
26.01.2023
05.12.2021
05.12.2023
05.12.2023
05.12.2023
קישור
קישור
קישור
GES שפכים אנארוגני 08.08.2022 08.08.2023 קישור
הקורנס מצברים ועופרת 10.02.2023 13.02.2025 קישור
EMS מתכות וסוללות 03.02.2023 05.02.2024 קישור
נומינור מתכות ופסולת אלקטרונית 23.01.2022 04.11.2023 קישור
אורמידן שפכים מינרליים 21.06.2022 08.06.2023 קישור
ס.ו פיתוח ויזמות חומצות ובסיסים 08.08.2022 08.08.2023 קישור
אולשק מחזור מתכות ואלקטרוני 31.10.2021 04.05.2023 קישור
ריסייטק כרמיאל חומצות
שפכים מינרלים
שפכים תעשייתי
פסולת אורגנית
06.04.2023
06.04.2023
06.04.2023
06.04.2023
06.04.2024
06.04.2024
06.04.2024
06.04.2024
קישור
קישור
קישור
קישור
מכרות תמנע חומצות וצורב אמוניקלי 04.12.2022 04.12.2023 קישור
שובל נשר אריזות 02.08.2023 16.07.2024 קישור
ליקוויד גז גלילי גז 28.07.2022 01.08.2023 קישור

----------------

קישורים רלוונטיים

  1. אישור מנהל רוחבי לעלה שירותי אקולוגיה, 09.04.2017.
  2. אישור מנהל רוחבי לאקוכם, 30.10.2016
  3. אישור מנהל רוחבי למפעל אלקון החדש, 30.04.2017
  4. אישור מנהל רוחבי למיש, 15.01.2017
  5. יריית הפתיחה בתחרות בשוק פסולת מסוכנת: מתקן ראשון עם אישור מנהל רוחבי, 10.05.2015
  6. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
  7. פסולת מסוכנת | infospot

------------

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: