אישור מנהל רוחבי לטיפול בפסולת מסוכנת
החל ממאי 2015 המשרד להגנ"ס מנפיק אישור מנהל רוחבי למתקני טיפול בפסולת מסוכנת המייתר את הצורך בקבלת אישור נפרד עבור כל משלוח פסולת מסוכנת. לפניכם רשימת המפעלים שקיבלו אישור מנהל רוחבי
  • מאת:
  • עודכן בתאריך: 01/6/2021

באופן היסטורי, החברה הממשלתית "החברה לשרותי איכות סביבה" וקבלן המשנה שלה - מתקן השריפה של אקוסול היו בעלות אישור מנהל רוחבי קבוע לקליטת פסולת מסוכנת, שמשמעותו כי כל יצרן פסולת מסוכנת (מפעל/מעבדה/עסק וכו') יכול לשלוח אליהן פסולת מסוכנת, מבלי לקבל על כך אישור מראש מהמשרד להגנ"ס. מנגד, כל משלוח פסולת מסוכנת למתקן טיפול פרטי דרש אישור מראש מהמשרד להגנ"ס, דרישה שהגבירה את העומס הבירוקרטי על המתקנים הפרטיים ויצרה חוסר שיוויון בתחרות בינהם לחברה הממשלתית.

מסיבות אלה ונוספות, המשרד להגנ"ס הכריז בשנת 2015 על רפורמה בענף הפסולת המסוכנת, שחלקה עסק במתן אישורי מנהל רוחביים גם למתקני הטיפול האחרים. כך החל ממאי 2015 החל המשרד להגנת הסביבה לחלק אישורי מנהל רוחביים שמייתרים את אישור הבקשה מראש עבור כל משלוח פסולת. 

לפניכם רשימת אישורי המנהל הרוחביים למתקני טיפול בפסולת מסוכנת נכון לתאריך העדכון האחרון (05.2021):

אישור מנהל רוחבי לתחנות מעבר - ליצרנים עד 50 טון בשנה

שם תחנת המעבר ​סוג פסולת כניסת ההיתר לתוקף​ מיקום קישור
טביב
טביב אקומדיקל
כל הסוגים של יצרן עד 50 טון 15.12.2020 פתח תקוה
מעלה אפריים
קישור
קישור
עלה שירותי אקולוגיה כל הסוגים של יצרן עד 50 טון 09.07.2020 קריית גת קישור

אישור מנהל רוחבי לפי סוג פסולת

שם המפעל ​סוג פסולת תאריך פרסום תום תוקף ההיתר קישור
טביב
(אקוכם, אקומדיקל)

שפכים מינרל
תרסיסים
נורות פלורסנט
מסנני שמן
אריזות
בוצת צבע
סמרטוט ובדים
אמולסיות
פחם פעיל

02.05.2022
20.06.2022
08.06.2021
20.06.2022
20.06.2022
20.06.2022
20.06.2022
20.06.2022
20.06.2022

25.01.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
08.06.2023
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
עלה שירותי אקולוגיה אריזות ​
בוצות
תרסיסים
נורות פלורסנט
שרפים ופחם
29.07.2021
29.07.2021
29.07.2021
29.07.2021
29.07.2021
29.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
29.07.2022
קישור
קישור
קישור
קישור
קישור
אלקון מרכז מחזור שפכי תעשייה​
בוצות
27.12.2021
27.12.2021
26.12.2022
26.12.2022
קישור
קישור
מ.י.ש שיווק וסחר שפכים מינרליים ואמולסיות​ 17.08.2021 21.05.2022 קישור
נשר (מלט) פסולת אורגנית
פסולת אנאורגני
24.02.2022
24.02.2022
25.02.2023
25.02.2023
קישור
קישור
גרינאל אקולוגיה מסנני שמן 24.11.2020 27.01.2022 קישור
דלקסן דימונה ממסים 25.01.2022 26.01.2023 קישור
ד. בשן עכו אריזות​ 31.12.2021 26.12.2022 קישור
ד.בשן חיפה אריזות 07.11.2021 06.11.2022 קישור
דור אקולוגיה ממסים 11.10.2021 14.10.2022 קישור
מ.ט.א מיחזור ממסים​ 23.12.2021 26.12.2022 קישור
פולקום אריזות​
גלילי גז
תרסיסים
31.05.2022
31.05.2022
31.05.2022
26.03.2023
26.03.2023
26.03.2023
קישור
קישור
קישור
אקואויל חיפה שפכים אנאורגני
אריזות
שפכים מינרלים
02.12.2021
27.02.2022
02.12.2021
05.12.2022
05.12.2022
05.12.2022
קישור
קישור
קישור
GES שפכים אנארוגני 08.08.2021 08.08.2022 קישור
הקורנס מצברים ועופרת 10.02.2022 13.02.2023 קישור
EMS מתכות וסוללות 03.02.2022 05.02.2023 קישור
נומינור מתכות ופסולת אלקטרונית 23.01.2022 04.11.2023 קישור
אורמידן שפכים מינרליים 21.06.2022 08.06.2023 קישור
ס.ו פיתוח ויזמות חומצות ובסיסים 30.06.2021 08.08.2022 קישור
אולשק מחזור מתכות ואלקטרוני 31.10.2021 04.05.2023 קישור
ריסייטק כרמיאל חומצות
שפכים מינרלים
שפכים תעשייתי
פסולת אורגנית
06.04.2022
06.04.2022
06.04.2022
06.04.2022
06.04.2023
06.04.2023
06.04.2023
06.04.2023
קישור
קישור
קישור
קישור
ריאקטיב חריש פחם פעיל 07.11.2021 28.12.2022 קישור
מכרות תמנע חומצות וצורב אמוניקלי 10.02.2021 03.12.2021 קישור
שובל נשר אריזות 18.05.2021 14.07.2022 קישור

----------------

קישורים רלוונטיים

  1. אישור מנהל רוחבי לעלה שירותי אקולוגיה, 09.04.2017.
  2. אישור מנהל רוחבי לאקוכם, 30.10.2016
  3. אישור מנהל רוחבי למפעל אלקון החדש, 30.04.2017
  4. אישור מנהל רוחבי למיש, 15.01.2017
  5. יריית הפתיחה בתחרות בשוק פסולת מסוכנת: מתקן ראשון עם אישור מנהל רוחבי, 10.05.2015
  6. הרפורמה בפסולת מסוכנת, 25.05.2015
  7. פסולת מסוכנת | infospot

------------

חברות לטיפול בפסולת מסוכנת: